« DzA 5:2 Dzieje Apostolskie 5:3 DzA 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł Piotr: Ananiaszu, dla czego napełnił Szatan serce twoje, kłamać tobie ducha świętego, i utaić z summy (za) imienie?
2.WUJEK.1923I rzekł Piotr: Ananiaszu! przeczże szatan skusił serce twe, iżbyś skłamał Duchowi Świętemu i ujął z zapłaty roléj?
3.RAKOW.NTI rzekł Piotr: Ananiaszu, przeczże napełnił szatan serce twe, iżbyś zmyślił ducha świętego, i umknął od zapłaty folwarku?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Piotr: Ananijaszu! przeczże szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę?
5.GDAŃSKA.2017Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię?
6.JACZEWSKII rzekł do niego Piotr: "Ananiaszu, dla czego się diabłu pozwoliłeś skusić? Skłamałeś wobec Ducha świętego i ukradłeś pieniądze wzięte za rolę!
7.SZCZEPAŃSKIAle Piotr się odezwał: Ananiaszu! czemuż szatan skusił twe serce, byś skłamał Duchowi Świętemu, i przywłaszczył sobie część zapłaty za rolę?
8.MARIAWICITedy rzekł Piotr do Ananiasza: Ananiaszu, czemu to szatan skusił serce twoje, abyś skłamał Duchowi Świętemu i żebyś uczynił zdradę w zapłacie za rolę?
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł Piotr: Ananiaszu, czemu szatan skusił serce twoje, abyś skłamał Duchowi Świętemu i ujął z zapłaty za rolę?
10.DĄBR.GR.1961I rzekł Piotr: Anamiaszu, czemu to szatan opętał twoje serce, abyś kłamał Duchowi Świętemu, zabrawszy dla siebie część z należności za rolę?
11.TYSIĄCL.WYD5Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię?
12.BRYTYJKAI rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?
13.POZNAŃSKAPiotr zaś powiedział: "Ananiaszu, dlaczego szatan zawładnął tobą? Usiłowałeś oszukać Ducha Świętego, zatrzymując część zapłaty za posiadłość.
14.WARSZ.PRASKAAle Piotr rzekł do niego: Czemu dopuściłeś, żeby szatan zawładnął twoim sercem i nakłonił cię, żebyś skłamał Duchowi Świętemu, zachowując dla siebie część pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży ziemi?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piotr powiedział: Ananiaszu, czemu szatan wypełnił twoje serce, byś okłamał Ducha Świętego oraz oddzielił sobie część z ceny terenu?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce, tak że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę?
17.TOR.PRZ.A Piotr powiedział: Ananiaszu! Czym to szatan napełnił twoje serce, że skłamałeś Duchowi Świętemu i przywłaszczyłeś sobie część zapłaty za pole?