« DzA 5:33 Dzieje Apostolskie 5:34 DzA 5:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Powstawszy lepak niektóry w radzie Faryzeusz imieniem Gamaliel, uczyciel zakonu poczciwy wszemu ludowi, kazał na mały (czas) precz apostołom występić.
2.WUJEK.1923Lecz wstawszy w radzie niektóry Pharyzeusz, imieniem Gamaliel, Doktor zakonny, w poważaniu u wszego ludu, rozkazał na mały czas lusziom wystąpić.
3.RAKOW.NTA wstawszy niektóry w siedzącej radzie Faryzeusz, imieniem Gamaliel, Zakonny Nauczyciel, ważny u wszego ludu, roskazał aby precz mało co Apostoły wywiedziono.
4.GDAŃSKA.1881Tedy powstawszy w radzie niektóry Faryzeusz, imieniem Gamalijel, nauczyciel zakonny, zacny u wszystkiego ludu, rozkazał, aby na małą chwilę precz wywiedziono Apostoły;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich ludzi, powstał na Radzie i nakazał, aby na chwilę wyprowadzono apostołów;
6.JACZEWSKIZ pośród radzących zaś powstał niejaki Faryzeusz, Gamaliel, uczony w zakonie, powszechnie od wszystkich poważany, i rozkazawszy więźniów na chwilę oddalić,
7.SZCZEPAŃSKIPodniósł się atoli w Sanhedrynie pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w zakonie, w poważaniu u całego ludu; on to polecił Apostołów na czas krótki usunąć,
8.MARIAWICIAle powstawszy jeden z Rady, Faryzeusz, imieniem Gamaliel, nauczyciel Zakonny, będący w poważaniu u wszystkiego ludu, kazał na chwilę ludowi i Apostołom precz ustąpić
9.DĄBR.WUL.1973Powstał jednak w Radzie faryzeusz pewien, imieniem Gamaliel, uczony w Zakonie, poważany przez cały lud. Polecił usunąć ludzi na czas pewien
10.DĄBR.GR.1961Powstał jednak w sanhedrynie faryzeusz pewien, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie, poważany przez cały lud. Polecił usunąć ludzi na pewien czas
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie:
12.BRYTYJKAW Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów
13.POZNAŃSKAWtedy (na posiedzeniu) sanhedrynu zabrał głos pewien faryzeusz Gamaliel, nauczyciel Prawa szanowany przez cały lud; polecił na chwilę wyprowadzić apostołów,
14.WARSZ.PRASKALecz wtedy pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie, człowiek cieszący się wielkim poważaniem u ludu, kazał wyprowadzić na chwilę apostołów i zwrócił się w ten sposób do całej Rady:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, szanowany przez cały lud nauczyciel Prawa, wstał w Sanhedrynie i ich wezwał, by na chwilę wyprowadzono apostołów na zewnątrz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy jednak wystąpił w Wysokiej Radzie pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel. Był on nauczycielem Prawa i cieszył się poważaniem całego ludu. Polecił wyprowadzić apostołów na chwilę,
17.TOR.PRZ.Powstał jednak w Sanhedrynie pewien faryzeusz, o imieniu Gamaliel, nauczyciel Prawa, poważany przez cały lud, rozkazując, aby na małą chwilę wyprowadzono na zewnątrz apostołów;