« DzA 5:36 Dzieje Apostolskie 5:37 DzA 5:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponim powstał Judasz Galileyczyk we dni popisu, i odciągnął lud niemały za sobą, i ten zginął, i wszytcy którzykolwiek ufali jemu, rozsypali się.
2.WUJEK.1923Potem powstał Judas Galilejczyk we dni popisu i uwiódł lud za sobą: i on zginął i wszyscy, i co ich kolwiek z nim przestawało, są rozproszeni.
3.RAKOW.NTPo nim powstał Judas Galileyczyk, we dni popisu, i uwiódł lud nie mały za sobą; i on zginął, i wszyscy, którzykolwiek posłuszni jemu byli, rozproszeni są.
4.GDAŃSKA.1881Po nim powstał Judas Galilejczyk za dni popisu i uwiódł wiele ludu za sobą; ale i on zginął, i wszyscy, którzy z nim przestawali, rozproszeni są.
5.GDAŃSKA.2017Po nim w dniach spisu wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą wielu ludzi. Lecz i on zginął, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się.
6.JACZEWSKIPóźniej, za dni spisu ludności pokazał się Judasz Galileusz, do którego również wielu przystało: a gdy i on poległ, nie stało i zwolenników jego.
7.SZCZEPAŃSKIPo nim wystąpił Judasz Galilejczyk, podczas spisu ludności, i uwiódł lud za sobą; ale i on zginął i rozpadli się wszyscy, co mu zawierzyli.
8.MARIAWICIPo nim powstał Judas Galilejczyk onego czasu, gdy był spis; ten także pociągnął za sobą lud; ale i ten zginął i wszyscy, co do niego przystali, rozpierzchli się.
9.DĄBR.WUL.1973Potem w czasie spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i uwiódł lud za sobą. I on zginął, i wszyscy, którzy mu zaufali, zostali rozproszeni.
10.DĄBR.GR.1961Potem w czasie spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i uwiódł lud za sobą. I on zginął i wszyscy, co mu zaufali, zostali rozproszeni.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam, i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni.
12.BRYTYJKAPo nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą; ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę.
13.POZNAŃSKAPotem w czasie spisu pojawił się Judasz z Galilei i także pociągnął za sobą lud, a kiedy zginął, wszyscy jego zwolennicy również się rozproszyli.
14.WARSZ.PRASKAPotem, podczas spisu ludności, pojawił się niejaki Judasz Galilejczyk. Pociągnął on również za sobą wielu, ale w końcu zginął sam, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po nim, w dniach spisu podniósł się Judas Galilejczyk i oderwał za sobą dość dużo ludu. Lecz także on zginął oraz zostali rozproszeni wszyscy, którzy mu ulegali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo nim powstał Juda Galilejczyk w czasie spisu i pociągnął lud za sobą. On też zginął, a ci wszyscy, którzy go posłuchali, poszli w rozsypkę.
17.TOR.PRZ.Po nim, w dniach spisu powstał Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą dość liczny lud; ale i on zginął, a wszyscy, ilu ich było przez niego przekonanych, zostali rozproszeni.