« DzA 5:37 Dzieje Apostolskie 5:38 DzA 5:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I teraz mówię wam, odstąpcie od ludzi tych, i niechajcie ich, iż jeśliby była z ludzi rada ta, albo sprawa ta rozruszy się.
2.WUJEK.1923Przetóż i teraz powiadam wam: Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich; albowiem jeźlić jest z ludzi ta rada albo sprawa, rozchwieje się.
3.RAKOW.NTA teraz mówię wam: Odstąpcie od ludzi tych, i zaniechajcie ich; iż jeśli jest z ludzi rada ta, abo sprawa ta, rozwinie się;
4.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz powiadam wam: Dajcie pokój tym ludziom i zaniechajcie ich; albowiem jeźliżeć jest z ludzi ta rada albo ta sprawa, wniwecz się obróci;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego teraz mówię wam: Odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich. Jeśli bowiem ten zamysł czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się wniwecz;
6.JACZEWSKIOtóż moje zdanie jest, aby się tymi ludźmi nie zajmować: niech robią, co się im podoba. Jeżeli to ludzka sprawa, to ona sama upadnie;
7.SZCZEPAŃSKIToteż i teraz powiadam wam: Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem ten pomysł lub to dzieło wyszło od ludzi, rozchwieje się;
8.MARIAWICIA tak i teraz powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i dajcie im pokój, bo jeśli z ludzi jest ta rada albo sprawa, rozchwieje się;
9.DĄBR.WUL.1973A przeto i teraz powiadam wam, zaniechajcie tych ludzi i dajcie im pokój. Albowiem jeśli od ludzi wyszła ta myśl albo ta sprawa, wniwecz się obróci,
10.DĄBR.GR.1961A przeto i teraz powiadam wam, pozostawcie w spokoju tych ludzi, i uwolnijcie ich. Albowiem jeśli od ludzi wyszła ta myśl, albo ta sprawa, wniwecz się obróci.
11.TYSIĄCL.WYD5Więc i teraz wam mówię: Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się,
12.BRYTYJKAToteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, w niwecz się obróci;
13.POZNAŃSKAWobec tego mówię wam, zostawcie tych ludzi i zwolnijcie ich.
14.WARSZ.PRASKARadziłbym wam więc i w tym przypadku odstąpić od tych ludzi i wypuścić ich na wolność. Jeżeli się okaże, że mamy tu do czynienia z zamysłem i sprawą czysto ludzką, to wszystko samo się rozpadnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc teraz mówię wam: Odstąpcie od tych ludzi oraz ich uwolnijcie; bo jeśli to postanowienie lub to dzieło jest z ludzi zostanie zniszczone.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI w tym przypadku wam radzę: Zostawcie tych ludzi w spokoju. Jeśli ich zamiary i działania wynikają z pobudek czysto ludzkich, to spełzną na niczym.
17.TOR.PRZ.A teraz wam to mówię: Odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich; jeśli bowiem z ludzi jest ten zamysł albo to dzieło, zostanie zniszczone;