« DzA 5:38 Dzieje Apostolskie 5:39 DzA 5:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli z Boga jest, niemożecie rozruszyć jej byście się kiedy i z Bogiem walczący nie znaleźli.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli jest z Boga, nie będziecie mogli ich zepsować, byście snadź nie naleźli się z Bogiem walczyć. I usłuchali go.
3.RAKOW.NTA jeśli z Boga jest, nie możecie zepsować jej, byście snadź z Bogiem walczącymi znalezieni nie byli.
4.GDAŃSKA.1881Ale jeźlić jest z Boga, nie będziecie mogli tego rozerwać, byście snać i z Bogiem walczącymi nie byli znalezieni.
5.GDAŃSKA.2017Ale jeśli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem.
6.JACZEWSKIjeżeli zaś Bóg tutaj działa, to mu przeszkodzić nie zdołacie, ale pokażecie się tylko przeciwnikami jego". Usłuchali tej rady kapłani,
7.SZCZEPAŃSKIa jeśli od Boga, nie zdołacie go rozbić, gdyż z samym Bogiem podjęlibyście walkę. I usłuchali go.
8.MARIAWICIlecz jeśli jest z Boga, nie będziecie mogli jej zepsuć; i abyście snać nie znaleźli się w niebezpieczeństwie walczenia z Bogiem.
9.DĄBR.WUL.1973jeśli jednak z Boga jest, nie zdołacie jej zniweczyć, aby się snadź nie okazało, że z Bogiem walczycie! I usłuchali go.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli jednak z Boga jest, nie zdołacie ich zniszczyć, aby się nie okazało, że z Bogiem walczycie.
11.TYSIĄCL.WYD5a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go.
12.BRYTYJKAJeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem.
13.POZNAŃSKAJeżeli to jest wymysł czy dzieło czysto ludzkie, rozpadnie się, a jeżeli pochodzi od Boga, nie zdołacie go zniszczyć, a może się okazać, że walczycie z Bogiem".
14.WARSZ.PRASKAA jeżeli rzeczywiście Boża to sprawa, to nie zdołacie usunąć tych ludzi, przeciwnie, okaże się nawet po pewnym czasie, że walczycie z samym Bogiem. I usłuchano go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeżeli jest z Boga nie będziecie mogli ich zniszczyć; i abyście nie zostali znalezieni jako ci, co walczą przeciwko Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak jest to sprawa Boża, to nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym może się okazać, że walczycie z Bogiem. I posłuchali go.
17.TOR.PRZ.Jeśli jednak jest z Boga, nie możecie ich zniszczyć; i abyście się czasem nie okazali ludźmi walczącymi przeciw Bogu.