« DzA 5:39 Dzieje Apostolskie 5:40 DzA 5:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uwierzyli jemu, a przyzwawszy Apostołów, ubiwszy, zapowiedzieli niemówić w imię Jesusowe, i odpuścili je.
2.WUJEK.1923I wezwawszy Apostołów, ubiwszy je zakazali, aby zgoła nie mówili w imię Jezusowe, i puścili je.
3.RAKOW.NTI usłuchali go; a wezwawszy Apostołów, ubiwszy zakazali, aby nie mówili w imię Jezusowe; i wypuścili je.
4.GDAŃSKA.1881I usłuchali go. A zawoławszy Apostołów i ubiwszy je, zakazali, aby nie mówili w imieniu Jezusowem; i wypuścili je.
5.GDAŃSKA.2017I posłuchali go. A przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa, a potem ich wypuścili.
6.JACZEWSKIi wezwawszy Apostołów, kazali ich ochłostać, i zabronili im surowo, aby w imię Jezusa nie przemawiali, a w końcu dozwolili im odejść.
7.SZCZEPAŃSKIPrzywołali zatem Apostołów, kazali ich siec rózgami, a zabroniwszy, by w Imię Jezusa nie przemawiali, wypuścili ich.
8.MARIAWICII usłuchali go. I wezwawszy Apostołów i ubiczowawszy ich, zakazali im, aby zgoła nie mówili w Imię Jezusowe; i puścili ich.
9.DĄBR.WUL.1973A przywoławszy Apostołów polecili ich wychłostać i zabroniwszy im, aby w imię Jezusa wcale nie przemawiali, wypuścili ich.
10.DĄBR.GR.1961A przywoławszy Apostołów polecili ich wychłostać i zabroniwszy im przemawiać w imię Jezusa, wypuścili ich.
11.TYSIĄCL.WYD5A przywoławszy Apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili.
12.BRYTYJKAI usłuchali go, i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich.
13.POZNAŃSKAZgodzili się z nim. Wezwali apostołów, ukarali chłostą nakazując, aby nie przemawiali w imię Jezusa i wypuścili ich.
14.WARSZ.PRASKAPrzyprowadzili tedy apostołów i kazali ich ubiczować, a potem, zabroniwszy im przemawiać w imię Jezusa, wypuścili ich na wolność.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zostali przez niego przekonani. Potem przywołali apostołów, złoili im skórę oraz nakazali, by nie mówić przy imieniu Jezusa; po czym ich uwolnili.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie przywołali apostołów, wymierzyli im chłostę, zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili.
17.TOR.PRZ.I zostali przez niego przekonani; a gdy zawołali apostołów, wychłostali ich, zakazując im przemawiać w imieniu Jezusa; i wypuścili ich.