« Mat 10:30 Ewangelia Mateusza 10:31 Mat 10:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie bójcie się przeto, wiele wróblów przenosicie wy.
2.WUJEK.1923Nie bójcież się tedy: lepsiście wy niż wiele wróblów.
3.RAKOW.NTNie bójciesz się tedy; wiele wróblików wy przewyższacie.
4.GDAŃSKA.1881Nie bójcie się tedy; nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście.
5.GDAŃSKA.2017Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie bójcież się tedy; lepszyście wy niż wiele wróblików.
7.SZCZEPAŃSKINie lękajcież się tedy! Nad wiele wróbli lepsi jesteście wy!
8.GRZYM1936Nie bójcie się więc: Więcej ważycie wy, niż wiele wróbli razem.
9.DĄBR.WUL.1973Nie lękajcie się tedy, lepsi jesteście wy niż wiele wróbli.
10.DĄBR.GR.1961Nie lękajcie się więc, lepsi jesteście wy, niż wiele wróbli.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
12.BRYTYJKANie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.
13.POZNAŃSKAWięc nie lękajcie się! Wyście więcej warci niż wiele wróbli.
14.WARSZ.PRASKANie bójcie się więc: jesteście warci więcej niż mnóstwo wróbli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie bójcie się zatem; wy jesteście zacniejsi od wielu wróbelków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestańcie się więc bać! Znaczycie więcej niż całe stado wróbli.
17.TOR.NOWE.PRZ.Nie bójcie się więc; wy jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.