« Mat 10:31 Ewangelia Mateusza 10:32 Mat 10:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki przeto kto mię wyzna przed ludźmi, wyznam go i ja przed Ojcem moim niebieskim.
2.WUJEK.1923Wszelki tedy, który mię wyzna przed ludźmi, wyznam go Ja téż przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
3.RAKOW.NTWszelki tedy, którybykolwiek mię wyznał przed ludźmi, wyznam i ja onego przed Ojcem moim który jest na niebiesiech;
4.GDAŃSKA.1881Wszelki tedy, który by mię wyznał przed ludźmi, wyznam go Ja też przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech;
5.GDAŃSKA.2017Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATWszelki tedy, któryby mię wyznał przed ludźmi, wyznam ja go też przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
7.SZCZEPAŃSKIKtokolwiek zatem wyzna Mnie przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
8.GRZYM1936A kto mię wyzna wobec ludzi, wyznam go i ja przed Ojcem moim w niebiesiech.
9.DĄBR.WUL.1973Każdego tedy, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
10.DĄBR.GR.1961Każdego, który się przyzna do mnie przed ludźmi, uznam za swego i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
11.TYSIĄCL.WYD5Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
12.BRYTYJKAKażdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie;
13.POZNAŃSKAA do każdego, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim w niebie.
14.WARSZ.PRASKAKtokolwiek opowie się za Mną wobec ludzi, Ja ze swej strony opowiem się za nim przed Ojcem moim, który jest w niebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do każdego więc, który się do mnie przyzna wobec ludzi, i ja się do niego przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebiosach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDo każdego zatem, kto się do Mnie przyzna wobec ludzi, i Ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Każdy więc, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego i ja przyznam się przed Ojcem moim, który jest w niebiosach.