« Mat 10:36 Ewangelia Mateusza 10:37 Mat 10:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto miłuje ojca albo matkę nad mię nie jest mię dostojen. I kto miłuje syna abo córkę nad mię, nie jest mię dostojen.
2.WUJEK.1923Kto miłuje ojca albo matkę więcéj niż mię, nie jest mnie godzien, a kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mnie godzien.
3.RAKOW.NTKto miłuje Ojca abo matkę nad mię, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna abo córkę nad mię, nie jest mnie godzien.
4.GDAŃSKA.1881Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien; a kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mię godzien;
5.GDAŃSKA.2017Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mnie godzien. A kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mnie godzien.
7.SZCZEPAŃSKIKto miłuje ojca lub matkę więcej niż Mnie, nie jest Mnie godzien; i kto miłuje syna lub córkę więcej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
8.GRZYM1936Kto kocha ojca lub matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto kocha syna albo córkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien.
9.DĄBR.WUL.1973Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien.
10.DĄBR.GR.1961Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
12.BRYTYJKAKto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.
13.POZNAŃSKAKto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie wart, i kto kocha syna albo córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie wart.
14.WARSZ.PRASKAKto kocha swego ojca lub swoją matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha swego syna lub swoją córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto kocha ojca albo matkę ponad mnie nie jest mnie godny; i kto kocha syna albo córkę ponad mnie nie jest mnie godny;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie wart.
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.