« Mat 10:38 Ewangelia Mateusza 10:39 Mat 10:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Najdujący duszę swoję, straci ją; a utracający duszę swoję dla mnie, najdzie ją.
2.WUJEK.1923Kto nalazł duszę swoję, straci ją; a ktoby utracił duszę swą dla mnie, najdzie ją.
3.RAKOW.NTKtoby nalazł duszę swoję, straci ją; a ktoby zgubił duszę swoję dla mnie, najdzie ją.
4.GDAŃSKA.1881Kto by znalazł duszę swoję, straci ją; a kto by stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją.
5.GDAŃSKA.2017Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtoby nalazł duszę swoję, straci ją: a ktoby utracił duszę swą dla mnie, znajdzie ją.
7.SZCZEPAŃSKIKto usiłuje znaleźć duszę swoją, straci ją; a ktoby stracił duszę swą dla Mnie, odnajdzie ją.
8.GRZYM1936Kto siebie w życiu szuka, ten się gubi, a kto dla mnie straci życie, odnajdzie je.
9.DĄBR.WUL.1973Kto znalazł duszę swoją, straci ją, a kto by stracił duszę swą dla mnie, znajdzie ją.
10.DĄBR.GR.1961Kto znalazł duszę swoją, straci ją, a kto by stracił duszę swą dla mnie, znajdzie ją.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
12.BRYTYJKAKto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.
13.POZNAŃSKAKto zachowa życie - straci je, a kto straci życie z mojego powodu - zachowa je.
14.WARSZ.PRASKAKto znajdzie swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie ze względu na Mnie, znajdzie je.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten kto znajduje swoje życie straci je; a kto stracił dla mnie swoje życie znajdzie je.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na Mnie, odnajdzie ją.
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto znajdzie swoje życie, zgubi je, a kto zgubi swoje życie dla mnie, znajdzie je.