« Mal 4:6 Ewangelia Mateusza 1:1 Mat 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574KSięgi rodzaju Jesusa Chrysta, syna Dawidowego, syna Awrahamowego.
2.WUJEK.1923Księgi rodzaju Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
3.RAKOW.NTKsięgi rodzaju Jezusa Christusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
4.GDAŃSKA.1881Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
5.GDAŃSKA.2017Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKsięgi rodzaju Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
7.SZCZEPAŃSKIRodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama:
8.GRZYM1936Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
9.DĄBR.WUL.1973Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
10.DĄBR.GR.1961Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
11.TYSIĄCL.WYD5Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
12.BRYTYJKARodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
13.POZNAŃSKARodowód Jezusa, Mesjasza, potomka Dawida, potomka Abrahama.
14.WARSZ.PRASKARodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.KSIĘGA początku Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
17.TOR.NOWE.PRZ.Zwój o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.