« Mat 1:9 Ewangelia Mateusza 1:10 Mat 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:11) Chickijahu lepak spłodził Menaszeha, a Menasze spłodził Amona. Amon lepak spłodził Joszyiaha.
2.WUJEK.1923A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozyasza.
3.RAKOW.NTA Ezekiasz zrodził Manassesa; a Manasses zrodził Amona; a Amon zrodził Jozyasza.
4.GDAŃSKA.1881A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza.
5.GDAŃSKA.2017A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Jozjasza.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Ezechiasz zrodził Manasesa. A Manases zrodził Amona. A Amon zrodził Jozyasza.
7.SZCZEPAŃSKIa Ezechiasz zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amona, a Amon zrodził Jozyasza,
8.GRZYM1936Ezechjasz zrodził Manassesa, Manasses - Amona, Amon - Ozjasza.
9.DĄBR.WUL.1973A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozjasza.
10.DĄBR.GR.1961A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozjasza.
11.TYSIĄCL.WYD5Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
12.BRYTYJKAA Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza.
13.POZNAŃSKAEzechiasz miał syna Manassesa, Manasses miał syna Amosa, Amos miał syna Jozjasza,
14.WARSZ.PRASKAEzechiasz był ojcem Manassesa, Manasses był ojcem Amosa, Amos był ojcem Jozjasza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amosa, a Amos spłodził Jozjasza,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITEzechiasz był ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Josjasza.