« Mat 1:11 Ewangelia Mateusza 1:12 Mat 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:12b) A po zaprowadzeniu (do) Bawela Jechaniah spłodził Szealtiela, a Szealtiel spłodził Zerubawela.
2.WUJEK.1923A po przeprowadzeniu Babilońskiem, Jechoniasz zrodził Salathiela. A Salathiel zrodził Zorobabela.
3.RAKOW.NTA po zaprowadzeniu Babilońskim, Jechoniasz zrodził Salathiela; a Salathiel zrodził Zorobabela.
4.GDAŃSKA.1881A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz spłodził Salatyjela, a Salatyjel spłodził Zorobabela.
5.GDAŃSKA.2017A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA po przeprowadzeniu Babilońskiem, Jechoniasz zrodził Salatyela. A Salatyel zrodził Zorobabela.
7.SZCZEPAŃSKIA po uprowadzeniu do Babilonu: Jechoniasz zrodził Salatyela, a Salatyel zrodził Zorobabela,
8.GRZYM1936A po niewoli babilońskiej Jechonjasz zrodził Salatjela, Salatjel - Zorobabela.
9.DĄBR.WUL.1973A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela. A Salatiel zrodził Zorobabela.
10.DĄBR.GR.1961A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela. A Salatiel zrodził Zorobabela.
11.TYSIĄCL.WYD5Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;
12.BRYTYJKAA po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.
13.POZNAŃSKAA po wysiedleniu do Babilonu Jechoniasz miał syna Salatiela, Salatiel miał syna Zorobabela,
14.WARSZ.PRASKAA po zesłaniu do Babilonu: Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel był ojcem Zorobabela.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po przesiedleniu do Babilonu, Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA po przesiedleniu do Babilonu Jechoniaszowi urodził się Salatiel, który z kolei był ojcem Zorobabela.
17.TOR.NOWE.PRZ.A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela.