« Mat 1:15 Ewangelia Mateusza 1:16 Mat 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jahaków lepak spłodził Josefa męża Mariej, z której urodził się Jesus, który nazwan Chrystusem.
2.WUJEK.1923A Jakób zrodził Józepha, męża Maryi, z któréj się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.
3.RAKOW.NTA Jakób zrodził Józefa męża Maryey, z której się narodził Jezus, nazwany Christusem.
4.GDAŃSKA.1881A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017A Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Jokób zrodził Józefa męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.
7.SZCZEPAŃSKIa Jakób zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, zwany Chrystusem.
8.GRZYM1936Jakób zrodził Józefa, małżonka Marji, z której narodził się Jezus, Chrystusem zwany.
9.DĄBR.WUL.1973Jakub zaś zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, zwany Chrystusem.
10.DĄBR.GR.1961A Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, zwany Chrystusem.
11.TYSIĄCL.WYD5Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
12.BRYTYJKAA Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
13.POZNAŃSKAJakub miał syna Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus (zwany) Mesjaszem.
14.WARSZ.PRASKAJakub był ojcem Józefa, męża Maryi, a Maryja stała się matką Jezusa, zwanego Chrystusem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a Jakób spłodził Józefa, męża Marii, z której został zrodzony Jezus, zwany Chrystusem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem.
17.TOR.NOWE.PRZ.Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której został zrodzony Jezus, zwany Mesjaszem.