« Mat 1:16 Ewangelia Mateusza 1:17 Mat 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak wszech rodzajów od Awrahama aż do Dawida rodzajów czternaście; a od Dawida aż do zaprowadzenia (do) Bawela rodzajów czternaście. I od zaprowadzenia (do) Bawela aż do Chrysta rodzajów czternaście.
2.WUJEK.1923A tak wszystkiego pokolenia, od Abrahama aż do Dawida, pokolenia czternaście, a od Dawida aż do przeprowadzenia Babilońskiego, pokolenia czternaście, a od przeprowadzenia Babilońskiego aż do Chrystusa, pokolenia czternaście.
3.RAKOW.NTWszytkich tedy rodzajów od Abrahama aż do Dawida rodzajów czternaście; a od Dawida aż do zaprowadzenia Babilońskiego rodzajów czternaście, a od zaprowadzenia Babilońskiego aż do Christusa rodzajów czternaście.
4.GDAŃSKA.1881A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama aż do Dawida jest pokoleń czternaście, a od Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu, pokoleń czternaście, a od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń czternaście.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama aż do Dawida jest czternaście; a od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu – pokoleń czternaście; a od uprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa – pokoleń czternaście.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA tak wszystkiego pokolenia, od Abrahama aż do Dawida, pokoleń czternaście: a od Dawida aż do przeprowadzenia Babilońskiego, pokoleń czternaście: a od przeprowadzenia Babilońskiego aż do Chrystusa, pokoleń czternaście.
7.SZCZEPAŃSKIWszystkich zatem pokoleń: Od Abrahama aż do Dawida: pokoleń czternaście; od Dawida zaś aż do uprowadzenia babilońskiego: pokoleń czternaście; a od uprowadzenia babilońskiego do Chrystusa: pokoleń czternaście.
8.GRZYM1936Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do niewoli babilońskiej również czternaście; i od niewoli babilońskiej do Chrystusa tak samo czternaście.
9.DĄBR.WUL.1973A tak wszystkich pokoleń, od Abrahama aż do Dawida, pokoleń czternaście. A od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu pokoleń czternaście. I od uprowadzenia babilońskiego do Chrystusa pokoleń czternaście.
10.DĄBR.GR.1961A tak wszystkich pokoleń, od Abrahama aż do Dawida, pokoleń czternaście. A od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu, pokoleń czternaście. I od uprowadzenia babilońskiego do Chrystusa, pokoleń czternaście.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
12.BRYTYJKATak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu – pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa – pokoleń czternaście.
13.POZNAŃSKATak więc (mamy) czternaście pokoleń od Abrahama do Dawida, od Dawida do wysiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń i od wysiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
14.WARSZ.PRASKAZatem wszystkich pokoleń było: od Abrahama do Dawida – czternaście; od Dawida do niewoli babilońskiej – również czternaście i od niewoli babilońskiej do Chrystusa – także czternaście.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc wszystkich pokoleń jest: Od Abrahama do Dawida czternaście pokoleń, i czternaście pokoleń od Dawida do przesiedlenia do Babilonu, i czternaście pokoleń od przesiedlenia do Babilonu do Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOgólnie więc biorąc, Abrahama od Dawida dzieli czternaście pokoleń; czasy Dawida od niewoli babilońskiej dzieli również czternaście pokoleń i tyle samo pokoleń przypada na czasy od uprowadzenia do Babilonu do narodzin Chrystusa.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida – pokoleń czternaście; a od Dawida aż do przesiedlenia do Babilonu – pokoleń czternaście; a od przesiedlenia do Babilonu aż do Mesjasza – pokoleń czternaście.