« Mat 1:20 Ewangelia Mateusza 1:21 Mat 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jesusem, bo ten lud swój zachowa od grzechów jich.
2.WUJEK.1923A porodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
3.RAKOW.NTA urodzi syna i nazowiesz imię jego Jezus, on bowiem zbawi lud swój od grzechów ich.
4.GDAŃSKA.1881A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
5.GDAŃSKA.2017I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA porodzi syna: i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
7.SZCZEPAŃSKIPorodzi też Syna, a nadasz Mu imię Jezus, On bowiem wybawi lud swój z grzechów jego.
8.GRZYM1936Ona porodzi syna, któremu dasz na imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów.
9.DĄBR.WUL.1973A porodzi syna i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on wybawi lud swój od grzechów jego.
10.DĄBR.GR.1961A porodzi syna i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem wybawi on lud swój od grzechów jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
12.BRYTYJKAA urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
13.POZNAŃSKAUrodzi syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On uwolni swój lud od grzechów.
14.WARSZ.PRASKAWłaśnie ona porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus; On to bowiem uwolni lud swój od jego grzechów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A urodzi syna, i Jego Imię nazwiesz Jezus; bowiem on zbawi swój lud od ich grzechów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUrodzi ona Syna i dasz Mu na imię Jezus, On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów.
17.TOR.NOWE.PRZ.Urodzi więc syna i nazwiesz Go imieniem Jezus; bo On zbawi swój lud od jego grzechów.