« Nehe 10:39 Księga Nehemiasza 11:1 Nehe 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA bydlili książęta luda w Jerusalemie i ślachcicy przez losu pośrzod ludzi przebywali, a przeto jiny lud rzucili los, aby wybrali jednę część z dziesięci, jiż by mieli bydlić w Jerusalemie w mieście świętem, bo miasto prozno było, ale dziewięć części luda w jinych mieściech.
2.WUJEK.1923A przedniejsi ludu mieszkali w Jeruzalem, a ostatek pospólstwa puścił los, aby wybrali jednę część z dziesiąci, którzyby mieli mieszkać w Jeruzalem, mieście świętem, a dziewięć części w mieściech.
3.GDAŃSKA.1881Mieszkali tedy przedniejsi z ludu w Jeruzalemie, a inny lud miotali losy, aby wzięli dziesiątego człowieka na mieszkanie w Jeruzalemie, mieście świętem, a dziewięć części w innych miastach.
4.GDAŃSKA.2017Przełożeni ludu zamieszkali więc w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy, aby wyznaczyć jednego z dziesięciu na zamieszkanie w Jerozolimie, w świętym mieście, a dziewięciu pozostałych w innych miastach.
5.KRUSZYŃSKIPrzełożeni ludu zamieszkali w Jeruzalem. Co do reszty ludu rzucono losy, aby jedna dziesiąta przybyła na zamieszkanie w Jeruzalem, mieście świętym, a dziewięć części w innych miastach.
6.TYSIĄCL.WYD5Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem, a owych dziewięciu w innych miastach.
7.BRYTYJKAPotem osiedlili się naczelnicy ludu w Jeruzalemie, reszta ludności zaś rzucała losy, aby jednego z dziesięciu doprowadzić do osiedlenia się w świętym mieście Jeruzalemie, a dziewięciu pozostałych w innych miejscowościach.
8.POZNAŃSKAPrzełożeni ludu osiedlili się w Jeruzalem. Reszta zaś ludności ciągnęła losy, gdyż jeden człowiek na dziesięciu winien był zamieszkać w Jeruzalem, w tym Mieście świętym, podczas gdy dziewięciu pozostałych miało zamieszkać w [innych] miastach.
9.WARSZ.PRASKAPrzywódcy ludu osiedlili się w Jerozolimie. Wśród reszty ludności ciągniono losy, żeby co dziesiąty zamieszkał w świętym mieście Jeruzalem, pozostali zaś udawali się do innych miast.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przedniejsi z ludu mieszkali w Jeruszalaim, zaś pozostały lud rzucał losy, aby co dziesiątego człowieka wziąć na mieszkanie w Jeruszalaim, świętym mieście, a dziewięć części miało mieszkać w innych miastach.
11.EIB.BIBLIA.2016Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie. Co do pozostałych, reszta ludu postanowiła rozstrzygnąć przez losowanie, że jedna osoba z dziesięciu zamieszka w Jerozolimie, w świętym mieście, a pozostałych dziewięć może pozostać w innych miastach kraju.