« Nehe 11:2 Księga Nehemiasza 11:3 Nehe 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA toć są książęta włości, jiż przebywali w Jerusalem i w mieściech Juda, a bydlił każdy na swem jimieniu w swych mieściech israhelskich, kapłani, nauczeni, Natumejszczy i synowie sług Salomonowych.
2.WUJEK.1923Ci są tedy przedniejsi krainy, którzy mieszkali w Jeruzalem i w mieściech Judzkich. A mieszkał każdy w osiadłości swéj, w mieściech swych, Izrael, kapłani, Lewitowie, Nathynejczycy i synowie sług Salomonowych.
3.GDAŃSKA.1881A cić są przedniejsi onej krainy, którzy mieszkali w Jeruzalemie. (A w inszych miastach Judzkich mieszkał każdy w osiadłości swojej, i w miastach swych, Izraelczycy, kapłani, i Lewitowie, i Netynejczycy, i synowie sług Salomonowych.)
4.GDAŃSKA.2017Oto naczelnicy tej prowincji, którzy zamieszkali w Jerozolimie – ale w innych miastach Judy mieszkali Izraelici, kapłani, Lewici, Netinici i synowie sług Salomona, każdy w swojej posiadłości, w swoim mieście:
5.KRUSZYŃSKICi są przełożeni z prowincji, którzy zamieszkali w Jeruzalem. W miastach Judy wszyscy zamieszkali na swojej własności, w swoich miastach: Izraelici, kapłani, lewici, Netynejczycy i synowie sług Salomonowych.
6.TYSIĄCL.WYD5Oto naczelnicy tego okręgu judzkiego, którzy zamieszkali w Jerozolimie i w miastach judzkich. Izrael, kapłani, lewici, niewolnicy świątynni i synowie niewolników Salomona osiedlili się w miastach swoich: każdy w swojej posiadłości.
7.BRYTYJKAA to są naczelnicy okręgu, którzy zamieszkali w Jeruzalemie. Lecz w miastach judzkich mieszkali Izraelici, więc kapłani, Lewici, niewolnicy świątynni i potomkowie niewolników Salomona, każdy w swojej włości, w swoich miastach;
8.POZNAŃSKAOto zarządcy prowincji, którzy osiedlili się w Jeruzalem i w miastach judzkich. Każdy zamieszkał w swojej posiadłości, w swoim mieście: Izraelici, kapłani, lewici, niewolnicy Świątyni i potomkowie niewolników Salomonowych.
9.WARSZ.PRASKAA oto wykaz przełożonych rodzin judzkich, które zamieszkały w Jerozolimie. W pozostałych miastach Judy każdy osiadł na swojej własności: lud izraelski, kapłani, lewici, słudzy świątyni i słudzy Salomona.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci są przedniejszymi kraju, co mieszkali w Jeruszalaim (natomiast w judzkich miastach, każdy mieszkał na swojej posiadłości, w swych miastach – Israelczycy, kapłani, Lewici, Netynejczycy oraz synowie sług Salomona).
11.EIB.BIBLIA.2016Oto naczelnicy prowincji, którzy zamieszkali w Jerozolimie - ogólnie rzecz biorąc, kapłani, Lewici, słudzy świątynni i potomkowie niewolników Salomona mieszkali w miastach Judei, każdy w swojej posiadłości i każdy w swoim mieście w Izraelu;