« Psal 39:4 Księga Psalmów 39:5 Psal 39:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(38:7) Owa mierne położył jeś dni moje a część moja jakoby nicseż przed tobą. (38:8) Ale zaprawdę wszelika prozność prokny człowiek żywący.
2.PS.PUŁAWSKI(38:7) Otoż położył jeś pod miarą dni moje a zboże moje jakoby niceż przed tobą. (38:8) A wszakoż prokna prozność wszelki człowiek żywy.
3.WUJEK.1923(39:6) Otoś pomierne uczynił dni moje, a bytność moja, jako nic przed tobą: zaprawdę, wszystka marność, wszelki człowiek żywiący.
4.GDAŃSKA.1881(39:6) Otoś na dłoni wymierzył dni moje, a wiek mój jest jako nic przed tobą; zaprawdę szczerą marnością jest wszelki człowiek, choć najduższy. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest niczym przed tobą; zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(39:6) Oto, na szérż dłoni uczyniłeś dni-moje; a,-czas-życia-mego, jakby niczém, przed-Tobą; zaisté, tylko prożnością, każdy człowiek postawion.
7.GÖTZE.1937(39:6) Oto na szerokość kilku dłoni wymierzyłeś dni moje, a wiek mój jest jako nic przed Tobą. Zaiste, tylko tchnieniem jest każdy człowiek, choć pewnie stoi! Sela.
8.CYLKOW(39:6) Oto piędziami wymierzyłeś dni moje, a wiek mój jak nicość przed Tobą. Zaprawdę, wszystko znikomością, każdy człowiek istniejący. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(39:6) Oto dłonią wymierzyłeś dni moje, i wiek mój jako nic wobec Ciebie, lecz owszem marnością jest wszelki człowiek żyjący. - SELAh.
10.ASZKENAZY (39:6) Otoś dni moich dał na szerokość ręki a mój żywot przelotny jest jakoby nie był przed Tobą, jeno jako marność zupełna postawion jest jakikolwiek mąż, - Selah.
11.SZERUDA(39:6) Oto na dłonie wymierzyłeś dni moje, a wiek mój jest jak nic przed Tobą. Zaprawdę, tylko tchnieniem jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(38:6) Oto dni moje tylko na kilka piędzi uczyniłeś, a życie moje jak nicość przed Tobą: każdy człowiek trwa tyle co tchnienie. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(39:6) Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi, i życie moje jak nicość przed Tobą. Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością. Sela.
14.BRYTYJKA(39:6) Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni mojeA okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela.
15.POZNAŃSKA(39:6) Zaiste, na długość kilku dłoni wyznaczyłeś dni moje, a trwanie mego życia jakby niczym jest przed Tobą; tchnieniem zaledwie jest istnienie każdego człowieka".
16.WARSZ.PRASKA(39:6) Miarą kilku piędzi wyznaczyłeś dni moje, a czas mego życia – to chwila u Ciebie, i niczym jest każde ludzkie życie. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(39:6) Oto piędziami wymierzyłeś dni moje, a mój wiek jak nicość przed Tobą. Zaprawdę, wszystko marnością, każdy istniejący człowiek. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(39:6) Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość kilku dłoni, Okres mego życia jest niczym przed Tobą. Tak! Człowiek jest tylko tchnieniem, nawet ten wysoko postawiony. Sela.