« DzA 16:16 Dzieje Apostolskie 16:17 DzA 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ta idąc za Pawłem i za nami, krzyknęła mówiąc: Ci ludzie słudzy nawyższego Boga są, którzy opowiedają nam drogę zbawienia.
2.WUJEK.1923Ta chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są słudzy Boga najwyższego, którzy wam oznajmują drogę zbawienia.
3.RAKOW.NTTa chodząc za Pawłem i za nami, krzyczała mówiąc: Ci ludzie, sługami Boga onego najwyższego są, którzy opowiedają nam drogę zbawienia.
4.GDAŃSKA.1881Ta chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie sługami są Boga najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia.
5.GDAŃSKA.2017A chodząc za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia.
6.JACZEWSKIChodziła ona za Pawłem i za nami i wolała: "Ludzie ci są sługami Boga najwyższego; oni wskazują wam drogę do zbawienia".
7.SZCZEPAŃSKIOna to, chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego! oni zwiastują wam drogę zbawienia.
8.MARIAWICITa tedy chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są słudzy Boga Najwyższego i oznajmiają wam drogę zbawienia.
9.DĄBR.WUL.1973Ono to biegnąc za Pawłem i za nami wołało mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia.
10.DĄBR.GR.1961Ono to idąc za Pawłem i za nami wołało mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia.
11.TYSIĄCL.WYD5Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia.
12.BRYTYJKATa, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia.
13.POZNAŃSKABiegnąc za Pawłem i nami wykrzykiwała: "Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i głoszą wam drogę zbawienia".
14.WARSZ.PRASKAIdąc krok w krok za Pawłem i za nami wołała: Ludzie ci są sługami Boga Najwyższego i przychodzą, by mówić wam o drodze, która wiedzie do zbawienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ta, chodząc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, co zwiastują wam drogę zbawienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIdąc za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Najwyższego Boga! Oni głoszą wam drogę zbawienia!
17.TOR.PRZ.Ta, chodząc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, którzy głoszą nam drogę zbawienia.