« DzA 16:1 Dzieje Apostolskie 16:2 DzA 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten świadestwo miał od braciej (co) w Listrze i Ikoniu.
2.WUJEK.1923Temu dobre świadectwo dawali, którzy byli w Listrze i w Ikonium bracia.
3.RAKOW.NTKtóry miał świadectwo od onych, którzy byli w Listrze i w Ikonium, braciej;
4.GDAŃSKA.1881Temu świadectwo dawali bracia, którzy byli w Listrze i w Ikonii.
5.GDAŃSKA.2017Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo.
6.JACZEWSKIBracia z Listry i Ikonium dobre o nim dawali świadectwo,
7.SZCZEPAŃSKIPonieważ bracia z Lystry i z Ikonium dobrze świadczyli o nim,
8.MARIAWICIO tym dobre świadectwo dawali bracia, którzy byli w Listrach i w Ikonium.
9.DĄBR.WUL.1973Temu dawali dobre świadectwo bracia z Lystry i z Ikonium.
10.DĄBR.GR.1961Temu dawali dobre świadectwo bracia z Lystry i z Ikonium.
11.TYSIĄCL.WYD5Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo.
12.BRYTYJKABracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo.
13.POZNAŃSKABracia w Lystrze i Ikonium wystawili o nim dobre świadectwo.
14.WARSZ.PRASKABracia z Listry i z Ikonium wystawiali mu dobre świadectwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który był poświadczany przez braci w Listrze oraz Ikonium.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBracia z Listry i Ikonium wystawiali mu dobre świadectwo.
17.TOR.PRZ.Któremu bracia w Listrze i w Ikonium wydali dobre świadectwo.