« DzA 16:19 Dzieje Apostolskie 16:20 DzA 16:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przywiodszy je urzędnikom, rzekli: Ci ludzie buntują miasto nasze, Judowie będący,
2.WUJEK.1923A podawszy je urzędowi, rzekli: Ci ludzie niepokój czynią w mieście naszem, gdyż są Żydowie.
3.RAKOW.NTA przywiódszy je do Przełożonych, rzekli: Ci ludzie zatrwożyli nasze miasto, Żydami będąc;
4.GDAŃSKA.1881A stawiwszy je przed hetmany, rzekli: Ci ludzie czynią zamieszanie w mieście naszem, będąc Żydami:
5.GDAŃSKA.2017Stawili ich przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt w naszym mieście.
6.JACZEWSKIi przedstawiając im ich, mówili: "Ci ludzie czynią niepokój w mieście; są to żydzi;
7.SZCZEPAŃSKIa oddając ich urzędnikom, mówili: Ci ludzie, będąc Żydami, czynią niepokój w mieście naszem,
8.MARIAWICIi postawiwszy ich przed urzędnikami, rzekli: Ci ludzie czynią zamieszanie w mieście naszem, będąc Żydami
9.DĄBR.WUL.1973I stawiwszy ich przed urzędników mówili: Ci ludzie sieją niepokój w mieście naszym, bo są Żydami
10.DĄBR.GR.1961I stawiwszy ich przed pretorów, mówili: Ludzie ci sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami
11.TYSIĄCL.WYD5stawili przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście. Są Żydami
12.BRYTYJKAI stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście
13.POZNAŃSKAGdy ich stawili przed strategów, powiedzieli: "Ci ludzie są Żydami i wywołują zamieszanie w naszym mieście.
14.WARSZ.PRASKAi stawiwszy przed pretorami, powiedzieli: Ludzie ci sieją niepokój w naszym mieście. Są Żydami
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po przyprowadzeniu ich przed urzędników, powiedzieli: Ci ludzie, będąc Żydami, niepokoją nasze miasto,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę: Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto.
17.TOR.PRZ.I postawili ich przed sprawującymi władzę, mówiąc: Ci ludzie, będąc Żydami, niepokoją nasze miasto,