« DzA 16:20 Dzieje Apostolskie 16:21 DzA 16:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I opowiedają obyczaje, których się nam niegodzi przyjąć, ani czynić, gdyżeśmy Rzymianie.
2.WUJEK.1923I opowiadają zwyczaj, którego się nam przyjmować nie godzi ani czynić, gdyżeśmy są Rzymianie.
3.RAKOW.NTI opowiedają zwyczaje, których się nie godzi nam przyjmować, ani czynić, gdyżeśmy są Rzymianie.
4.GDAŃSKA.1881I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.
5.GDAŃSKA.2017I głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani zachowywać.
6.JACZEWSKIoni zaprowadzają zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, przyjmować nie wolno".
7.SZCZEPAŃSKIi głoszą obyczaje, których nie godzi się przyjmować, ani w czyn wprowadzać nam, co jesteśmy Rzymianami.
8.MARIAWICIi opowiadając obyczaj, którego się nam nie godzi przyjąć ani czynić, ponieważ jesteśmy Rzymianami.
9.DĄBR.WUL.1973i głoszą zwyczaje, których nam, Rzymianom, nie godzi się ani przyjmować, ani zachowywać.
10.DĄBR.GR.1961i głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani zachowywać.
11.TYSIĄCL.WYD5i głoszą obyczaje, których nam, Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani stosować się do nich.
12.BRYTYJKAI głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać.
13.POZNAŃSKAGłoszą bowiem obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować, a tym bardziej zachowywać".
14.WARSZ.PRASKAi głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, ani sami nie możemy przyjąć, ani tolerować wśród nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz zwiastują obyczaje, których nie wolno nam przyjmować, ani robić będąc Rzymianami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGłoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować.
17.TOR.PRZ.2023I głoszą zwyczaje, których nam nie wolno przyjmować ani czynić, bo jesteśmy Rzymianami.