« DzA 16:23 Dzieje Apostolskie 16:24 DzA 16:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który takie roskazanie wziąwszy, wrzucił je do wnętrznej ciemnice, i nogi ich zamknął do kłody.
2.WUJEK.1923Który wziąwszy takowe rozkazanie, wsadził je do wnętrznego tarasu, a nogi ich zamknął w kłodę.
3.RAKOW.NTKtóry roskazanie takowe wziąwszy, wrzucił je do wnętrznej ciemnice, a nogi ich obwarował w kłodę.
4.GDAŃSKA.1881Który wziąwszy takie rozkazanie, wsadził je do najgłębszego więzienia, a nogi ich zamknął w kłodę.
5.GDAŃSKA.2017Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby.
6.JACZEWSKINadzorca, który taki rozkaz odebrał, wtrącił ich do środkowego więzienia i w kłodę nogi ich zakuł.
7.SZCZEPAŃSKIOtrzymawszy takie polecenie, wtrącił on ich do podziemnego lochu i nogi im zakuł w dyby.
8.MARIAWICITen wziąwszy takowe rozkazanie, wsadził ich do głębszej ciemnicy, a nogi ich zamknął w kłodę.
9.DĄBR.WUL.1973Ten otrzymawszy taki rozkaz osadził ich w lochu wewnętrznym, a nogi zakuł im w dyby.
10.DĄBR.GR.1961Ten otrzymawszy taki rozkaz osadził ich w lochu wewnętrznym, a dla pewności nogi zakuł im w dyby.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby.
12.BRYTYJKATen, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby.
13.POZNAŃSKANa ten rozkaz wtrącił ich do lochu, a nogi ich zakuł w kajdany.
14.WARSZ.PRASKAOtrzymawszy taki rozkaz [strażnik] wtrącił ich do lochu w samym środku więzienia, a nadto, dla większego bezpieczeństwa, zakuł ich w dyby.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten, po otrzymaniu rozkazu, wrzucił ich do wewnętrznej celi więziennej, zaś ich nogi zakuł na kłodzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo otrzymaniu takiego rozkazu, stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby.
17.TOR.PRZ.2023Ten, gdy otrzymał taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznej części więzienia, a nogi ich zakuł w drewniane dyby .