« DzA 16:24 Dzieje Apostolskie 16:25 DzA 16:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A o pułnocy Paweł i Syla modlący się wyśpiewawali Boga, a słyszeli je więźniowie.
2.WUJEK.1923Lecz o północy Paweł i Sylas modląc się, chwalili Boga, a słuchali ich, którzy byli w więzieniu.
3.RAKOW.NTA o pułnocy Paweł i Sylas modląc się wychwalali Boga, a słuchali ich więźniowie.
4.GDAŃSKA.1881A o północy Paweł i Sylas modląc się, chwalili Boga pieśniami, tak że je słyszeli więźniowie.
5.GDAŃSKA.2017O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich.
6.JACZEWSKIO północy Paweł i Sylas modlili się, chwalili Boga i rozmawiali z tymi, którzy w więzieniu razem z nimi byli.
7.SZCZEPAŃSKIA około północy Paweł i Syla modląc się śpiewali Bogu, a więźniowie się im przysłuchiwali.
8.MARIAWICIA o północy Paweł i Sylas modląc się chwalili Boga: i słyszeli ich ci, którzy w ciemnicy siedzieli.
9.DĄBR.WUL.1973O północy Paweł i Sylas modląc się wielbili Boga, tak że ich słyszeli więźniowie.
10.DĄBR.GR.1961O północy Paweł i Sylas modląc się wielbili Boga, a więźniowie przysłuchiwali się im.
11.TYSIĄCL.WYD5O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali.
12.BRYTYJKAA około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im.
13.POZNAŃSKAO północy Paweł i Sylas modląc się śpiewali na cześć Boga, a więźniowie im się przysłuchiwali.
14.WARSZ.PRASKAOkoło północy, gdy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu na chwałę, a wszyscy więźniowie słuchali ich pilnie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś około północy Paweł i Sylas, modląc się śpiewali Bogu, więc więźniowie im się przysłuchiwali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOkoło północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie.
17.TOR.PRZ.A około północy, Paweł i Sylas modląc się, śpiewali hymny Bogu, a więźniowie przysłuchiwali się im.