« DzA 16:27 Dzieje Apostolskie 16:28 DzA 16:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:28) I zawołał głosem wie[l]kim Paweł mówiąc: nieczyń sobie nic złego, bo wszyscy jesteśmy owdzie.
2.WUJEK.1923Lecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego; bocieśmy sam wszyscy.
3.RAKOW.NTLecz zawołał głosem wielkim Paweł, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego! bo wszyscy jesteśmy sam.
4.GDAŃSKA.1881Lecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego: bo jesteśmy sami wszyscy.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: Nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy.
6.JACZEWSKI- "Stój, co robisz? - wielkim głosem krzyknął Paweł, - my tu wszyscy jesteśmy".
7.SZCZEPAŃSKIAle Paweł wielkim głosem zawołał, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo wszyscy tu jesteśmy!
8.MARIAWICIZawołał tedy Paweł głosem wielkim, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy.
9.DĄBR.WUL.1973Paweł wszakże zawołał głosem donośnym mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy.
10.DĄBR.GR.1961Lecz Paweł zawołał głośno: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!
11.TYSIĄCL.WYD5Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy! - krzyknął Paweł na cały głos.
12.BRYTYJKALecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy.
13.POZNAŃSKAWtedy Paweł krzyknął na cały głos: "Nie czyń sobie nic złego, przecież wszyscy tu jesteśmy".
14.WARSZ.PRASKAAle Paweł zawołał na cały głos: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Paweł zawołał wielkim głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo wszyscy tutaj jesteśmy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Paweł zawołał: Nie czyń sobie nic złego! Jesteśmy tu wszyscy.
17.TOR.PRZ.Lecz Paweł zawołał potężnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy.