« DzA 16:31 Dzieje Apostolskie 16:32 DzA 16:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówili mu słowo pańskie, i wszem którzy wdomu jego byli.
2.WUJEK.1923I opowiadali mu słowo Pańskie ze wszystkimi, którzy byli w domu jego.
3.RAKOW.NTI opowiedali mu onę mowę Pańską, i wszytkim którzy byli w domu jego.
4.GDAŃSKA.1881I opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w domu jego.
5.GDAŃSKA.2017I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom.
6.JACZEWSKII opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy w domu jego byli.
7.SZCZEPAŃSKII opowiadali słowo Pańskie jemu i wszystkim domownikom jego.
8.MARIAWICII opowiedzieli mu słowo Pańskie, i tym wszystkim, którzy byli w domu jego.
9.DĄBR.WUL.1973I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w domu jego.
10.DĄBR.GR.1961I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu.
11.TYSIĄCL.WYD5Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.
12.BRYTYJKAI głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu.
13.POZNAŃSKAPrzekazali naukę Pana jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu,
14.WARSZ.PRASKAPrzedstawili więc naukę o Panu jemu i wszystkim jego domownikom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedzieli mu także słowo Pana, jak również wszystkim w jego domu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie przekazali mu Słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu.
17.TOR.PRZ.2023I opowiedzieli mu Słowo Pana i wszystkim, którzy byli w jego domu.