« DzA 16:5 Dzieje Apostolskie 16:6 DzA 16:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy zchodzili Frygią i Galatski kraj, pohamowani są od ducha świętego mówić słowa (pańskie) w Azyi.
2.WUJEK.1923A przeszedłszy Phrygią i krainę Galatską, zabronił im Duch Ś. przepowiadać słowa Bożego w Azyi.
3.RAKOW.NTA przeszedszy Frygią, i Galaticką krainę, pohamowani są od ducha świętego, aby nie mówili onej mowy Bożej w Azyey.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przeszedłszy Frygiję i Galatską krainę, zawściągnieni będąc od Ducha Świętego, aby nie opowiadali słowa Bożego w Azyi,
5.GDAŃSKA.2017Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji.
6.JACZEWSKIGdy obeszli Frygią i Galacyą, Duch święty nie dozwolił im udać się ze słowem Bożem do Azyi;
7.SZCZEPAŃSKIPrzeszli tylko przez Frygię i krainę Galacyi, bo Duch Święty zabronił im głosić naukę w Azyi.
8.MARIAWICIA gdy szli przez Frygię i krainę Galacką, zabronił im Duch Święty opowiadać słowo Boże w Azyi.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy przeszli Frygię i Galację, Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji.
10.DĄBR.GR.1961A gdy przeszli Frygię i krainę Galacji, Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji.
12.BRYTYJKAI przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji.
13.POZNAŃSKAPrzeszli przez Frygię i Galację, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić nauki w Azji.
14.WARSZ.PRASKAPrzeszli przez Frygię i nie zatrzymali się również w krainie galackiej, ponieważ Duch Święty zabronił im nauczać w Azji.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy przeszli Frygię oraz krainę galacką, zostali powstrzymani przez Ducha Świętego od opowiadania słowa w Azji;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez Frygię i Galację przeszli nie głosząc Słowa - Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji.
17.TOR.PRZ.A gdy przeszli Frygię i krainę Galacką, zostali powstrzymani przez Ducha Świętego, przed powiedzeniem Słowa Bożego w Azji,