« Mar 3:9 Ewangelia Marka 3:10 Mar 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ich był wiele uzdrowił, tak iż k niemu przypadali, aby się go dotykali, ile ich miało (jakie) razy.
2.WUJEK.1923Albowiem wiele ich uzdrawiał, tak iż się nań cisnęli, aby się go dotykali, ile ich miało niemocy.
3.RAKOW.NTAbowiem wiele ich uzdrawiał, tak iż nań upadali, aby się go dotykali, ilekolwiek ich miało choroby.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ich wiele uzdrawiał, tak iż nań padali, aby się go dotykali, którzykolwiek choroby mieli.
5.GDAŃSKA.2017Wielu bowiem uzdrowił, tak że wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć.
6.SZCZEPAŃSKIUzdrawiał bowiem wielu, tak iż ktokolwiek był cierpiący pchał się do Niego, aby Go dotknąć.
7.MARIAWICIAlbowiem wielu ich uzdrawiał, tak że się na Niego cisnęli, aby się Go dotykali którzykolwiek mieli jakie niemoce.
8.GRZYM1936Wielu bowiem uzdrawiał, tak iż cisnął się do niego, żeby się go dotknąć, każdy, kto był chory.
9.DĄBR.WUL.1973Wielu bowiem uzdrawiał, tak że tłoczyli się nań wszyscy, co mieli choroby, aby się go dotknąć.
10.DĄBR.GR.1961Wielu bowiem uzdrowił, przeto tłoczyli się na niego wszyscy, którzy mieli choroby, aby się go dotknąć.
11.TYSIĄCL.WYD5Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć.
12.BRYTYJKAAlbowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć.
13.POZNAŃSKABo wielu uzdrowił. Toteż ci, którzy mieli dolegliwości, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć.
14.WARSZ.PRASKAUzdrowił tam bowiem wielu i dlatego cisnęli się, by Go dotknąć, wszyscy, którzy cierpieli na jakieś dolegliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ci, którzy mieli choroby, nękali go, by się go dotknąć; bo wielu uzdrowił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWielu bowiem uzdrowił, dlatego ci, którzy na coś cierpieli, parli na Niego i chcieli Go dotknąć.
17.TOR.PRZ.Albowiem wielu uzdrowił, tak że ci mający wiele dolegliwości parli na Niego, aby Go dotknąć.