« Mar 3:11 Ewangelia Marka 3:12 Mar 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wielce zagroził im aby go jawnym nieczynili.
2.WUJEK.1923I bardzo im groził, aby go nie wyjawiali.
3.RAKOW.NTI wielce je fukał, żeby go jawnym nie czynili.
4.GDAŃSKA.1881Ale ich on srodze gromił, żeby go nie objawiali.
5.GDAŃSKA.2017Lecz on surowo im nakazywał, żeby go nie ujawniały.
6.SZCZEPAŃSKIOn jednak surowo im nakazywał, by Go nie wyjawiały.
7.MARIAWICII bardzo im groził, aby Go nie wyjawiały.
8.GRZYM1936Tyś jest Syn Boży. I mocno je gromił, żeby go nie wydawały.
9.DĄBR.WUL.1973Tyś jest Synem Bożym. I nakazywał im surowo, aby go nie wyjawiały.
10.DĄBR.GR.1961Tyś jest Synem Bożym. I nakazywał im surowo, aby go nie wyjawiały.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.
12.BRYTYJKAA On przykazał im surowo, aby go nie ujawniały.
13.POZNAŃSKAOn zaś wielokrotnie surowo im nakazywał, aby Go nie ujawniały.
14.WARSZ.PRASKALecz On nakazywał im surowo, żeby Go nie ujawniano.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc często je gromił, aby go nie czyniły jawnym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz On często zabraniał im ujawniania Go.
17.TOR.PRZ.A On wielokrotnie je karcił, aby Go nie ujawniały.