« Mar 3:13 Ewangelia Marka 3:14 Mar 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uczynił dwanaście aby byli przy nim, i aby je posłał przepowiedać.
2.WUJEK.1923I uczynił dwanaście, aby byli z nim, a iżby je posłał przepowiadać.
3.RAKOW.NTI postanowił dwanaście, aby byli z nim, i aby je posłał obwoływać.
4.GDAŃSKA.1881I postanowił ich dwanaście, aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangieliję:
5.GDAŃSKA.2017I ustanowił dwunastu, aby z nim byli, aby ich wysłać na głoszenie;
6.SZCZEPAŃSKII wyznaczył Dwunastu, aby z Nim przebywali, i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki.
7.MARIAWICII uczynił, aby Dwunastu było z Nim, i żeby ich posłał przepowiadać.
8.GRZYM1936Tam wybrał sobie dwunastu, którzy mieli z nim zostać, których miał posłać na przepowiadanie słowa i
9.DĄBR.WUL.1973I ustanowił dwunastu, aby z nim przebywali i żeby ich wysyłał nauczać.
10.DĄBR.GR.1961a on ustanowił dwunastu, aby z nim przebywali i chodzili nauczać,
11.TYSIĄCL.WYD5I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki
12.BRYTYJKAI powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii,
13.POZNAŃSKAI ustanowił Dwunastu, aby z Nim przebywali, aby ich wysłał głosić (ewangelię)
14.WARSZ.PRASKAI ustanowił Dwunastu, ażeby z Nim byli po to by mógł ich posłać głosić naukę
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wywołał dwunastu, aby mogli być z nim; by mógł ich posłać głosić,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI powołał dwunastu, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by Mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny
17.TOR.PRZ.I ustanowił dwunastu, aby byli z Nim, i aby wysłać ich do głoszenia Ewangelii ,