« Mar 3:19 Ewangelia Marka 3:20 Mar 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli do domu, a zszedł się zasię tłum że jim nielza było ani chleba jeść.
2.WUJEK.1923I przyszli do domu, i zbiegła się zasię rzesza, tak iż nie mogli ani chleba jeść.
3.RAKOW.NTI schodzi się zasię tłum, tak iż nie mogli oni, ani chleba jeść.
4.GDAŃSKA.1881I przyszli do domu. I zgromadził się znowu lud, tak iż nie mogli ani chleba jeść.
5.GDAŃSKA.2017Potem przyszli do domu. I znowu zgromadził się tłum, tak że nie mogli nawet zjeść chleba.
6.SZCZEPAŃSKII wchodzą do domu. I znów zbiega się rzesza, tak, że nawet chleba spożyć nie mogą.
7.MARIAWICII przyszli do domu, i zbiegła się rzesza znowu, tak że nie mogli ani chleba jeść.
8.GRZYM1936Poczem wrócili do domu i znowu lud się zgromadził, tak że się nawet posilić nie mogli.
9.DĄBR.WUL.1973I weszli do domu, i znowu zebrał się tłum, tak że nie mogli nawet chleba spożyć.
10.DĄBR.GR.1961Potem wchodzi do domu. I znowu gromadzi się tłum, tak że nie mogli nawet chleba spożyć.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.
12.BRYTYJKAI poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba.
13.POZNAŃSKAI idzie do domu, a tłum też idzie z Nim, tak że nie mogli nawet zjeść chleba.
14.WARSZ.PRASKAKiedy przyszedł do domu, tłum znów tak się cisnął, że nawet nie mogli się posilić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przychodzi do domu. Więc znowu zgromadza się tłum, tak, że nie mogli nawet zjeść chleba.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie udał się do domu. I znów zszedł się tłum, tak że nawet nie zdążyli się posilić.
17.TOR.PRZ.I przyszli do domu. I zgromadził się ponownie tłum, tak że nie mogli nawet zjeść chleba.