« Mar 3:25 Ewangelia Marka 3:26 Mar 3:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśliby Szatan sam przeciw sobie powstał, a byłby rozdwojon, niemoże się zostać, ale koniec ma.
2.WUJEK.1923I szatan, jeźliby sam przeciw sobie powstał, rozdzielon jest, i nie będzie się mógł ostać, ale ma koniec.
3.RAKOW.NTI jeśli szatan powstał przeciw samemu sobie, rozdzielony jest, i nie może się ostać, ale koniec ma.
4.GDAŃSKA.1881Takci, jeźli szatan powstał sam przeciwko sobie i jest rozdzielony, nie może się ostać, ale koniec bierze.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie samemu i jest podzielony, nie może przetrwać, ale to jego koniec.
6.SZCZEPAŃSKIGdyby więc szatan przeciwko sobie samemu powstał, <i> był sam z sobą w niezgodzie, nie ostoi się, ale zginie.
7.MARIAWICII szatan jeśliby sam przeciwko sobie powstał, rozdzielony jest i nie będzie się mógł ostać, ale jest z nim koniec.
8.GRZYM1936I jeśli szatan sam przeciwko sobie się buntuje, nie może się ostać, ale zginąć musi.
9.DĄBR.WUL.1973A jeśliby szatan powstał przeciw samemu sobie, rozedrze go niezgoda i nie będzie się mógł ostać, ale przyjdzie nań koniec.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli więc szatan powstał przeciw samemu sobie i rozdarła go niezgoda, to także ostać się nie może, i przyszedł nań koniec.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim.
12.BRYTYJKAI jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec.
13.POZNAŃSKAI szatan, jeżeli powstanie przeciwko sobie i jest rozdwojony, to nie może się ostać, ale koniec z nim.
14.WARSZ.PRASKAJeśli więc szatan występuje przeciwko sobie samemu i sam się rozdziela, to nie może trwać długo. Już z nim koniec.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeśli szatan powstał przeciwko sobie i został podzielony, nie może się utrzymać, ale ma koniec.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie jeśli szatan powstaje przeciw samemu sobie, oznacza to jego koniec.
17.TOR.PRZ.„I jeśli szatan powstaje przeciwko samemu sobie, i jest podzielony, nie może się ostać, ale to jest jego koniec.”