« Mar 3:26 Ewangelia Marka 3:27 Mar 3:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niemoże żaden sprzętu mocarza wszedszy wdom jego rozerwać, jeśliby pierwej mocarza nie związał, a tedy dom jego rozerwie.
2.WUJEK.1923Nie może żaden sprzętu mocarzowego, wszedłszy w dom, rozszarpać, jeźliby pierwéj mocarza nie związał, a na ten czas dom jego splundruje.
3.RAKOW.NTŻaden nie może naczynia tego który silen jest, wszedszy w dom jego, rozchwycić, jeśliby pierwej onego, który silen jest nie związał; a tedy dom jego rozchwyci.
4.GDAŃSKA.1881Nikt nie może sprzętu mocarzowego, wszedłszy do domu jego, rozchwycić, jeźliby pierwej mocarza onego nie związał; a potem dom jego splądruje.
5.GDAŃSKA.2017Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego własności, jeśli najpierw nie zwiąże tego mocarza; wtedy ograbi jego dom.
6.SZCZEPAŃSKI<A przeciwnie>, nikt nie może wtargnąć do domu mocarza, ni zrabować <jego> sprzętów, jeśli mocarza pierwej nie zwiąże; wtedy dopiero dom jego będzie mógł ograbić.
7.MARIAWICINikt nie może rozchwycić narzędzi mocarza wszedłszy do domu jego, jeśliby pierwej onego mocarza nie związał, i dopiero wtenczas dom jego rozchwyci.
8.GRZYM1936Nikt nie może wejść do domu mocarza i zabrać mu rzeczy, jeżeliby go przedtem nie związał, dopiero wtedy dom jego obrabować może.
9.DĄBR.WUL.1973Nikt nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić sprzętu jego, jeśliby jego samego pierwej nie związał: a wtedy dom jego ograbi.
10.DĄBR.GR.1961Przecież nikt nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić sprzętu jego, jeżeliby jego samego wpierw nie związał: a wtedy dom jego ograbi.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.
12.BRYTYJKANikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi.
13.POZNAŃSKALecz nikt, wszedłszy do domu mocarza, nie może zagrabić jego rzeczy, jeśli wpierw go nie zwiąże. I wtedy ograbi jego dom.
14.WARSZ.PRASKALecz nikt nie może wejść do domu człowieka silnego i zagrabić jego majętność, chyba że wpierw zwiąże owego mocarza, a potem dopiero złupi jego dom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt nie może wejść do domu mocarza i jego sprzęt rozgrabić, jeśli wpierw by nie związał mocarza, a potem jego dom rozgrabi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt przecież nie zdoła wtargnąć do domu dobrze uzbrojonego człowieka, by zagarnąć jego dobytek, jeśli najpierw go nie obezwładni; dopiero wtedy może ograbić jego dom.
17.TOR.PRZ.„Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego sprzętu, jeśli najpierw tego mocarza nie zwiąże, a dopiero potem może ograbić jego dom.”