« Mar 3:27 Ewangelia Marka 3:28 Mar 3:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie powiedam wam, że wszytki grzechy będą odpuszczone synom człowieczym, i bluźnierstwa któremiby bluźnili.
2.WUJEK.1923Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim i bluźnierstwa, któremiby bluźnili.
3.RAKOW.NTAmen mówię wam, że odpuszczone będą wszytki zgrzeszenia synom ludzkim, i bluźnierstwa, którymikolwiekby bluźnili;
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, i bluźnierstwa, któremibykolwiek bluźnili;
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, którymi bluźnią synowie ludzcy, będą im przebaczone.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, nawet bluźnierstwa, którychby się dopuścili.
7.MARIAWICIZaprawdę, powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, i bluźnierstwa, któremiby bluźnili,
8.GRZYM1936Zaiste powiadam wam, że będą ludziom odpuszczone wszelkie grzechy i bluźnierstwa, jakie usta ich wymówią;
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, nawet bluźnierstwa, których by się dopuścili.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, których się dopuścili.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.
12.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli.
13.POZNAŃSKAZapewniam was: wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, nawet bluźnierstwa, jeśliby zbluźnili.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę powiadam wam: wszystko będzie ludziom wybaczone, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się dopuścili.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, mówię wam, że wszystkie błędy i bluźnierstwo zostaną odpuszczone synom ludzi;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOświadczam wam, wszystkie grzechy będą synom ludzkim przebaczone, nawet obrażanie Boga, ilekroć by się go dopuścili.
17.TOR.PRZ.„Zaprawdę mówię wam: Wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, nawet bluźnierstwa, ilekroć by zbluźnili;”