« Mar 3:34 Ewangelia Marka 3:35 Mar 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ktoby czynił wolą Bożą, ten brat mój, i siostra moja, i matka jest.
2.WUJEK.1923Albowiem ktoby czynił wolą Bożą, ten brat mój i siostra moja i matka jest.
3.RAKOW.NTAbowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten bratem moim, i siostra moją, i matką moją jest.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten jest brat mój, i siostra moja, i matka moja.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką.
6.SZCZEPAŃSKIktoby bowiem spełniał wolę Boga, ten to bratem i siostrą i matką Mi jest.
7.MARIAWICIAlbowiem ktoby czynił wolę Bożą, ten bratem Moim, i siostrą Moją, i matką Moją jest.
8.GRZYM1936Albowiem ktoby czynił wolę Bożą, ten bratem moim i siostrą moją i matką moją jest.
9.DĄBR.WUL.1973Kto by bowiem czynił wolę Boga, ten bratem moim i siostrą moją, i matką moją jest.
10.DĄBR.GR.1961Kto by bowiem czynił wolę Boga, ten bratem moim i siostrą moją, i matką moją jest.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.
12.BRYTYJKAKtokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
13.POZNAŃSKABo ten, kto czyni wolę Boga, jest moim bratem i siostrą, i matką.
14.WARSZ.PRASKAKto bowiem pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem, moją siostrą i matką.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto by bowiem uczynił wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
17.TOR.PRZ.2023Bo kto uczyniłby wolę Boga, ten jest moim bratem i moją siostrą, i moją matką.”