« Mar 3:4 Ewangelia Marka 3:5 Mar 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A pojrzawszy po nich zgniewem frasując się na zakamiałość serca ich, rzekł człowiekowi, wyciągni rękę twą, i wyciągnął, i przywrócona jest ku zdrowiu ręka jego.
2.WUJEK.1923A pojrzawszy po nich z gniewem, zasmuciwszy się dla ślepoty serca ich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twą! I wyciągnął, i przywrócona mu jest ręka.
3.RAKOW.NTI pojźrzawszy po nich zgniewem, zasmuconym będąc, nad strętwieniem serca ich, mówi człowiekowi: Wyciągni rękę twą! i wyciągnął; i przywrócona jest ręka jego zdrowa jako druga.
4.GDAŃSKA.1881Tedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serca ich, rzekł onemu człowiekowi: Wyciągnij rękę twoję! i wyciągnął; i przywrócona jest ręka jego do zdrowia jako i druga.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak i druga.
6.SZCZEPAŃSKIToteż zmierzywszy ich gniewnem spojrzeniem, zasmucony ślepotą ich serca, mówi do <owego> człowieka: Wyciągnij rękę swą! I wyciągnął; a ręka jego stała się zdrową.
7.MARIAWICII pojrzawszy po nich z gniewem, zasmuciwszy się dla ślepoty serca ich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twą. I wyciągnął. I przywrócona mu została ręka.
8.GRZYM1936I spoglądając na nich z gniewem, a bolejąc nad ślepotą ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę twoją. I wyciągnął i została mu ręka przywrócona.
9.DĄBR.WUL.1973I spoglądając na nich z gniewem, zasmucił się z zaślepienia serca ich i rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoją. I wyciągnął, a przywrócona była ręka.
10.DĄBR.GR.1961I spoglądając na nich z gniewem, zasmucił się z zaślepienia serca ich i rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę. I wyciągnął, a ręka jego była przywrócona.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
12.BRYTYJKAI spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi: Wyciągnij rękę! I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu.
13.POZNAŃSKAI spojrzał na nich z gniewem, i zasumcony ich zatwardziałością mówi człowiekowi: - Wyciągnij rękę. I wyciągnął. I odzyskał władzę w ręce.
14.WARSZ.PRASKAWtedy spojrzawszy na nich gniewnie zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł do owego człowieka: Wyciągnij rękę. I wyciągnął rękę, i została uzdrowiona.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rozejrzał się po nich z oburzeniem, zasmucił się nad ich nieczułością serca i mówi owemu człowiekowi: Wyciągnij rękę. Zatem wyciągnął; a jego ręka została przywrócona do zdrowia jak druga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy, zasmucony z powodu ich twardych niczym skała serc, powiódł po nich gniewnym spojrzeniem i polecił choremu: Wyciągnij rękę! I ten wyciągnął. Jego ręka stała się zdrowa jak dawniej.
17.TOR.PRZ.Wtedy spojrzał wokół z gniewem i smucąc się z powodu zatwardziałości ich serca, powiedział do tego człowieka: „Wyciągnij swoją rękę!” I wyciągnął; a jego ręka stała się zdrowa jak druga.