« Mar 3:6 Ewangelia Marka 3:7 Mar 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus z swoimi uczniami uszedł ku morzu. A wielkie mnóstwo z Galileje szło za nim, i z Judskiej (ziemie.)
2.WUJEK.1923A Jezus z uczniami swymi uszedł do morza, a wielka rzesza z Galilei i z Żydowskiéj ziemie szła za nim,
3.RAKOW.NTA Jezus ustąpił z uczniami swymi nad morze; a wielkie mnóstwo z Galileiey szło za nim, i z Judskiey ziemie,
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus z uczniami swymi ustąpił nad morze, a wielkie mnóstwo szło za nim z Galilei i z ziemi Judzkiej,
5.GDAŃSKA.2017Jezus zaś ze swymi uczniami odszedł nad morze, a wielkie mnóstwo ludzi szło za nim z Galilei i Judei;
6.SZCZEPAŃSKIJezus tedy wraz z uczniami swymi odszedł nad morze. I szła {za Nim} wielka rzesza z Galilei i Judei,
7.MARIAWICIA Jezus z uczniami Swymi odszedł do morza. I wielka rzesza z Galilei i z Judei szła za Nim:
8.GRZYM1936Tymczasem Jezus odszedł wraz z uczniami w stronę morza; a wielka rzesza z Galilei, i z ziemi żydowskiej szła za nimi;
9.DĄBR.WUL.1973Jezus tedy wraz z uczniami swymi odszedł nad morze, a rzesza wielka z Galilei i Judei szła za nim.
10.DĄBR.GR.1961Jezus tedy wraz z uczniami swymi odszedł ku morzu, a wielka rzesza z Galilei szła za nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei,
12.BRYTYJKAA Jezus z uczniami swoimi odszedł nad morze; i wielki tłum ludu szedł za nim z Galilei i z Judei,
13.POZNAŃSKAJezus z uczniami odszedł nad morze, a szedł za Nim wielki tłum z Galilei i z Judei,
14.WARSZ.PRASKAJezus tymczasem oddalił się razem ze swymi uczniami nad jezioro. Szło z Nim wiele ludzi z Galilei, z Judei,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus odszedł ze swoimi uczniami ku morzu, a wielkie rzesze za nim z Galilei i z Judei,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus tymczasem wraz ze swoimi uczniami oddalił się w stronę jeziora. Ruszył za Nim wielki tłum ludzi z Galilei, z Judei,
17.TOR.PRZ.A Jezus odszedł ze swoimi uczniami w stronę morza; a wielka rzesza ludzi podążała za Nim z Galilei i z Judei,