« Mar 1:1 Ewangelia Marka 1:2 Mar 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto ja posyłam posła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
2.WUJEK.1923Jako napisano jest u Izajasza proroka: Oto Ja posyłam Anioła mego przed oblicznością twoją, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
3.RAKOW.NTJako napisano w Prorocech: Oto ja posyłam posła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twą przed tobą.
4.GDAŃSKA.1881Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
5.GDAŃSKA.2017Jak jest napisane u Proroków: Oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
6.SZCZEPAŃSKIJak napisano u Izajasza proroka: »Oto Ja posyłam wysłańca mojego, przed obliczem [twem, który przygotuje drogę twą (przed Tobą).
7.MARIAWICIjako napisane jest u Izaijasza proroka: Oto Ja posyłam Anioła Mojego przed Obliczem Twojem, który zgotuje drogę Twoją przed Tobą:
8.GRZYM1936Jako jest napisane u Izajasza proroka: Oto ja posyłam anioła mojego przed obliczem twojem, który przygotuje drogę twoją.
9.DĄBR.WUL.1973Jako napisane jest u Izajasza Proroka: Oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą.
10.DĄBR.GR.1961Jako napisane jest u Izajasza Proroka: Oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą.
11.TYSIĄCL.WYD5Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
12.BRYTYJKAJak napisano u Izajasza proroka:Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją.
13.POZNAŃSKAJak napisano u proroka Izajasza: "Oto posyłam przed Tobą mojego wysłańca, który przygotowuje Ci drogę".
14.WARSZ.PRASKAJak napisane jest u proroka Izajasza: Oto posyłam wysłańca mojego przed Tobą. On przygotuje Ci twoją drogę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak jest napisane w prorokach: Oto Ja posyłam przed twym obliczem Mego anioła, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW księdze proroka Izajasza napisano: Oto posyłam przed Tobą mojego anioła, on Ci utoruje drogę;
17.TOR.PRZ.Jak jest napisane u proroków: Oto Ja posyłam mojego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą;