« Mar 1:20 Ewangelia Marka 1:21 Mar 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I weszli do Kapernauma, i wnet wszedszy do szkoły w soboty nauczał.
2.WUJEK.1923I weszli do Kapharnaum, a wnet w szabbaty wszedłszy do bóżnice, nauczał ich.
3.RAKOW.NTI weszli do Kapernaum; i wnet w Szabaty wszedszy do zgromadzenia nauczał.
4.GDAŃSKA.1881Potem weszli do Kapernaum; a zaraz w sabat wszedłszy Jezus do bóżnicy, nauczał.
5.GDAŃSKA.2017Potem weszli do Kafarnaum, a zaraz w szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał.
6.SZCZEPAŃSKII wchodzą do Kafarnaum. Zaraz też w dzień szabatu {wstąpił} do bóżnicy i nauczał [ich].
7.MARIAWICII weszli do Kafarnaum, i zaraz w szabaty wszedłszy do bożnicy, nauczał ich.
8.GRZYM1936Poczem przybywają do Kafarnaum a Jezus zaraz w szabat zachodził do bóżnicy i nauczał.
9.DĄBR.WUL.1973I weszli do Kafarnaum. A wszedłszy niebawem w szabat do synagogi nauczał ich.
10.DĄBR.GR.1961I przybywają do Kafarnaum. A wszedłszy w najbliższy szabat do synagogi nauczał.
11.TYSIĄCL.WYD5Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi, i nauczał.
12.BRYTYJKAI weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał.
13.POZNAŃSKAI weszli do Kafarnaum, i zaraz w szabat zaczął nauczać w synagodze.
14.WARSZ.PRASKAA gdy weszli do Kafarnaum, zaraz w szabat począł nauczać w synagodze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I weszli do Kafarnaum; a kiedy wszedł do bóżnicy, zaraz nauczał w szabaty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybyli do Kafarnaum. W najbliższy szabat Jezus poszedł do synagogi i zaczął nauczać.
17.TOR.PRZ.I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat Jezus wszedł do synagogi, i zaczął nauczać.