« Mar 1:33 Ewangelia Marka 1:34 Mar 1:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uzdrawiał mnogie chore rozlicznemi niemocami, i czarty mnogie wygnał, a niedopuszczał mówić czartom że go znali.
2.WUJEK.1923I uzdrowił wielu, których rozmaite choroby trapiły, a wyrzucił wiele czartów i nie dopuszczał im mówić, że go znali.
3.RAKOW.NTI uzdrowił wielu źle się mających od rozlicznych chorób. I wyrzucił czartów wiele, i nie dopuszczał powiedać czartom, że znali go Christusem być.
4.GDAŃSKA.1881I uzdrowił wiele tych, co się źle mieli na rozliczne choroby, i wygnał wiele dyjabłów, a nie dopuścił mówić dyjabłom; bo go znali.
5.GDAŃSKA.2017On zaś uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził wiele demonów, a nie pozwolił demonom mówić, bo go znały.
6.SZCZEPAŃSKIA On uzdrawiał wielu, dręczonych różnemi cierpieniami, i mnogich szatanów wyrzucał; ale <czartom> nie pozwalał mówić, że Go znali.
7.MARIAWICII uzdrowił wielu, których rozmaite choroby dręczyły; i wyrzucił wielu czartów, i nie dopuszczał im mówić, że Go znali.
8.GRZYM1936A on wielu, którym dolegały różne niemoce i dużo złych duchów wypędził, a nie pozwalał im mówić, że go znali.
9.DĄBR.WUL.1973I uzdrowił wielu, których różne trapiły choroby, i wyrzucił wielu czartów, a nie dozwalał im mówić, że go znali.
10.DĄBR.GR.1961I uzdrowił wielu, których trapiły różne choroby, i wyrzucił wielu czartów, a nie dozwalał im mówić, że go znali.
11.TYSIĄCL.WYD5Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
12.BRYTYJKAI uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali.
13.POZNAŃSKAI uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby, i wiele czartów wypędził, i nie pozwalał tym czartom mówić, bo wiedziały, kim jest.
14.WARSZ.PRASKAI uleczył wielu cierpiących na różne choroby, i wypędził wiele złych duchów, a nie pozwalał czartom mówić, ponieważ znały Go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I uzdrowił wielu, którzy się źle mieli z powodu rozlicznych chorób, oraz wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwolił demonom mówić, gdyż go znały.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus uzdrowił wielu dotkniętych różnymi chorobami i wyrzucił wiele demonów; nakazywał im jednak milczenie, gdyż wiedziały, kim On jest.
17.TOR.PRZ.I uzdrowił wielu, którzy się źle mieli z powodu rozlicznych chorób, i wygnał wiele demonów; a nie pozwolił mówić demonom, bo Go znały.