« Mar 1:34 Ewangelia Marka 1:35 Mar 1:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A barzo rano wnocy wstawszy, wyszedł, i szedł na puste miejsce, i tam się modlił.
2.WUJEK.1923A rano bardzo wstawszy, wyszedłszy, odszedł na puste miejsce: i tam się modlił.
3.RAKOW.NTA rano jeszcze w nocy barzo wstawszy wyszedł, i odszedł na puste miejsce, i tam się modlił.
4.GDAŃSKA.1881A bardzo rano przede dniem wstawszy, wyszedł i odszedł na puste miejsce, a tam się modlił.
5.GDAŃSKA.2017A wstawszy wczesnym rankiem, przed świtem, wyszedł i udał się na odludne miejsce, i tam się modlił.
6.SZCZEPAŃSKIA nad ranem, <gdy> bardzo <ciemno było>, wstał, wyszedł i oddalił się na miejsce samotne, i tam się modlił.
7.MARIAWICII wstawszy bardzo rano, wyszedłszy odszedł na puste miejsce i tam się modlił.
8.GRZYM1936A wstając bardzo rano, udał się na miejsce samotne, i tam modlił się.
9.DĄBR.WUL.1973A wstawszy bardzo rano wyszedł i oddalił się na miejsce samotne i tam się modlił.
10.DĄBR.GR.1961A wstawszy na długo przed brzaskiem, wyszedł i oddalił się na miejsce samotne i tam się modlił.
11.TYSIĄCL.WYD5Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.
12.BRYTYJKAA wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił.
13.POZNAŃSKAA rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.
14.WARSZ.PRASKAWczesnym zaś rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, poszedł na miejsce samotne i tam się modlił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A bardzo rano wstał nocą, wyszedł oraz odszedł na puste miejsce i tam się modlił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić.
17.TOR.PRZ.2023A wcześnie rano, gdy było jeszcze ciemno, wstał, wyszedł i odszedł na puste miejsce, i tam się modlił.