« Mar 1:38 Ewangelia Marka 1:39 Mar 1:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I był przepowiedając w szkołach ich po wszytkiej Galilei, i czarty wyganiając.
2.WUJEK.1923I kazał w bóżnicach ich i po wszystkiéj Galilei i wyrzucał czarty
3.RAKOW.NTI był obwoływający w zgromadzeniach ich po wszytkiej Galileiey, i czarty wyrzucający.
4.GDAŃSKA.1881I kazał w bóżnicach ich po wszystkiej Galilei, i wyganiał dyjabły.
5.GDAŃSKA.2017I głosił w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony.
6.SZCZEPAŃSKII <chodził> po całej Galilei, nauczał po ich bóżnicach, a szatanów wyrzucał.
7.MARIAWICII przepowiadał w bożnicach ich i po wszystkiej Galilei, i wyrzucał czartów.
8.GRZYM1936I chodził, nauczając po bóżnicach i całej Galilei i wypędzając złe duchy.
9.DĄBR.WUL.1973I nauczał w synagogach ich po całej Galilei wyrzucając czarty.
10.DĄBR.GR.1961I poszedł nauczać w ich synagogach po całej Galilei, wyrzucając czarty.
11.TYSIĄCL.WYD5I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
12.BRYTYJKAPoszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony.
13.POZNAŃSKAI poszedł, głosząc (ewangelię) w synagogach całej Galilei i wyrzucając czarty.
14.WARSZ.PRASKAI chodził po całej Galilei, nauczając w synagogach i wyrzucając złe duchy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem głosił w ich bóżnicach po całej Galilei oraz wyrzucał demony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChodził więc, głosił ją w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony.
17.TOR.PRZ.2023I głosił, będąc w ich synagogach po całej Galilei, i wyganiał demony.