« Mar 1:43 Ewangelia Marka 1:44 Mar 1:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi jemu, patrz abyś nikomu nic nie powiedał, ale idź ukaż się offiarnikowi, i przynieś za oczyścienie twe co roskazał Moiżesz na świadectwo jim.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Patrz, abyś nikomu nie powiadał; ale idź, ukaż się najwyższemu kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twe, co rozkazał Mojżesz na świadectwo im.
3.RAKOW.NTI mówi mu: Bacz, abyś nikomu nie powiedał, ale idź, samego siebie ukaż Ofiarnikowi, i ofiaruj za oczyścienie twe te rzeczy, które rozrządził Moyzesz, na świadectwo im.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Patrz, abyś nikomu nic nie powiadał, ale idź, a ukaż się kapłanowi, i ofiaruj za oczyszczenie twoje to, co rozkazał Mojżesz, na świadectwo przeciwko nim.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
6.SZCZEPAŃSKIi rzekł doń: Uważaj, byś nikomu <nic> nie mówił; lecz idź, okaż się {arcy}kapłanowi; a za twe oczyszczenie złóż w ofierze, co przepisał Mojżesz, dla ich świadectwa.
7.MARIAWICIi rzekł mu: Patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się najwyższemu kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twe, co rozkazał Mojżesz na świadectwo im.
8.GRZYM1936Strzeż się mówić o tem komu; ale idź, przedstaw się książęciu kapłanów i złóż za oczyszczenie twoje co Mojżesz przepisał dla nich na świadectwo.
9.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Bacz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się najwyższemu kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twe, co przykazał Mojżesz na świadectwo im.
10.DĄBR.GR.1961napominając: Bacz, abyś nikomu nie powiedział, ale idź, ukaż się kapłanowi i za oczyszczenie twe ofiaruj to, co nakazał Mojżesz na świadectwo im.
11.TYSIĄCL.WYD5mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
12.BRYTYJKAI rzekł mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił; ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
13.POZNAŃSKAUważaj, nie mów nic nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie, jak rozkazał Mojżesz, na świadectwo im.
14.WARSZ.PRASKAmówiąc: Pamiętaj, żebyś nikomu nic nie mówił. Idź tylko, przedstaw się kapłanowi i złóż [w dziękczynieniu] za swe oczyszczenie ofiarę przepisaną przez Mojżesza na świadectwo dla nich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mu mówi: Uważaj, abyś nikomu nic nie powiedział, ale idź, pokaż siebie kapłanowi oraz ofiaruj za twoje oczyszczenie, co nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę nakazaną przez Mojżesza. Niech to będzie dla nich świadectwem.
17.TOR.PRZ.2023I powiedział mu: „Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił; ale idź, pokaż się kapłanowi, i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co rozkazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.”