« Mar 1:44 Ewangelia Marka 1:45 Mar 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz on wyszedszy, począł wiele przepowiedać, i rozsławiać rzecz (tę) że już niemógł jawnie wniść do miasta, ale był na stronie na miejscach pustych, i chodzili do niego zewsząd.
2.WUJEK.1923Lecz on wyszedłszy począł opowiadać i rozsławiać mowę, tak, iż już nie mógł jawnie wniść do miasta; ale był na ustroniu na miejscach pustych: a zewsząd schodzili się do niego.
3.RAKOW.NTA on wyszedszy, począł obwoływać wiele, i rozgłaszać onę mowę, tak iż już potym on nie mógł jawnie do miasta wniść; ale na stronie na miejscach pustych był, i przychodzili do niego zewsząd.
4.GDAŃSKA.1881Ale on odszedłszy, począł wiele opowiadać i rozsławiać tę rzecz, tak iż już nie mógł Jezus jawnie wnijść do miasta, ale był na ustroniu na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd.
5.GDAŃSKA.2017Lecz on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, w miejscach odludnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego.
6.SZCZEPAŃSKIWszelako tenże po odejściu jął <szeroko> głosić i rozpowiadać, co zaszło, tak iż <On> nie mógł już otwarcie wchodzić do miast, lecz przebywał zdala w miejscach samotnych. A jednak zewsząd schodzili się do Niego.
7.MARIAWICILecz on wyszedłszy, począł opowiadać i rozsławiać tę mowę, tak że już nie mógł jawnie wnijść do miasta, ale był na ustroniu, na miejscach pustych: i zewsząd schodzili się do Niego.
8.GRZYM1936On jednak, jak tylko wyszedł, zaczął mówić i rozpowiadać wszystkim, tak iż Jezus nie mógł już publicznie wejść do miasta, ale przebywał w miejscach samotnych, a ze wszystkich stron przychodzono do niego.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz on, odszedłszy, jął głosić i sławić to zdarzenie, tak że już więcej nie mógł jawnie wnijść do miasta, lecz przebywał na miejscach ustronnych. A zewsząd schodzili się do niego.
10.DĄBR.GR.1961Lecz on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać szeroko i sławić to zdarzenie, tak że już odtąd (Jezus) nie mógł jawnie wejść do miasta, lecz przebywał na miejscach ustronnych. A zewsząd schodzili się do niego.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
12.BRYTYJKAAle on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd.
13.POZNAŃSKAOn zaś wyszedł, zaczął to rozgłaszać i rozpowiadać o tym wydarzeniu, tak że (Jezus) nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał poza nim na miejscach pustynnych. I zewsząd przychodzili do Niego.
14.WARSZ.PRASKAAle on, skoro tylko wyszedł, zaczął o tym głośno rozpowiadać, tak że Jezus nie mógł już wejść jawnie do miasta. Przebywał na miejscach samotnych, a ludzie przychodzili do Niego zewsząd.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on gdy wyszedł, zaczął wiele głosić i rozsławiać tę sprawę tak, że Jezus już nie mógł jawnie wejść do miasta, ale był zewnątrz, na miejscach pustych. Więc schodzili się zewsząd do niego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen jednak, gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz musiał przebywać na zewnątrz, w odludnych miejscach. Tam też z różnych stron schodzili się do Niego ludzie.
17.TOR.PRZ.Ale on gdy odszedł, zaczął bardzo rozgłaszać i rozpowiadać o tym, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale był na zewnątrz, w miejscach odludnych. A ludzie przychodzili zewsząd do Niego.