« Mar 1:8 Ewangelia Marka 1:9 Mar 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stało się w onych dnioch, przyszedł Jezus od Nazareta Galileyskiego i ponurzon od Johana w Jordanie.
2.WUJEK.1923I stało się w one dni, przyszedł Jezus od Nazaret Galilejskiego i ochrzczon jest od Jana w Jordanie.
3.RAKOW.NTI sstało się w ony dni, przyszedł Jezus od Nadzareth Galileyskiego, i ponurzony jest od Jana w Jordanie.
4.GDAŃSKA.1881I stało się w one dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego, a ochrzczony jest od Jana w Jordanie.
5.GDAŃSKA.2017A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy w tym czasie przybył Jezus z Nazaretu w Galilei, ochrzcił Go Jan w Jordanie.
7.MARIAWICII stało się w one dni, przyszedł Jezus od Nazareth Galilejskiego i był ochrzczony od Jana w Jordanie.
8.GRZYM1936Zdarzyło się w owe dni, że Jezus przyszedł z Nazaretu Galilei i ochrzcił się u Jana w Jordanie.
9.DĄBR.WUL.1973I stało się: W one dni przybył Jezus z Nazaretu galilejskiego i ochrzczony był przez Jana w Jordanie.
10.DĄBR.GR.1961I stało się: w owe dni przybył Jezus z Nazaretu galilejskiego i ochrzczony był przez Jana w Jordanie.
11.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.
12.BRYTYJKAI stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.
13.POZNAŃSKAW tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.
14.WARSZ.PRASKAI przyszedł też w owych dniach Jezus z Nazaretu z Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilei i w Jordanie został ochrzczony przez Jana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym właśnie czasie z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus. Został On ochrzczony przez Jana w Jordanie.
17.TOR.PRZ.I stało się w tych dniach, że Jezus przyszedł z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.