« 1Kor 3:11 1 List do Koryntian 3:12 1Kor 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli kto buduje na fundamencie tem złoto, śrebro, kamienie drogie, drwa, trawę, trzcinę, każdego robota jawna będzie.
2.WUJEK.1923A jeźli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,
3.RAKOW.NTA jeśli kto przybuduje na gruncie tym, złoto, srebro, kamienie drogie; drwa, siano, ścierń;
4.GDAŃSKA.1881A jeźli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,
5.GDAŃSKA.2017A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy;
6.JACZEWSKIKto w dalszym ciągu budynek ten prowadzić będzie, może doń użyć złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana lub słomy.
7.SYMONA jeśli kto na tym fundamencie kładzie w budowę złoto, srebro, kosztowne kamienie, drwa, siano, słomę:
8.MARIAWICIA jeśli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, czy też drwa, siano, słomę,
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli kto na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z siana lub ze słomy —
10.DĄBR.GR.1961A jeśli kto na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z siana lub ze słomy –
11.TYSIĄCL.WYD5I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, z trawy lub ze słomy,
12.BRYTYJKAA czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy,
13.POZNAŃSKACzy ktoś buduje na tym fundamencie złotem, srebrem czy drogimi kamieniami, czy też drzewem, sianem lub słomą,
14.WARSZ.PRASKAI tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy,
17.TOR.PRZ.2023A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana lub ze słomy,