« 1Kor 3:22 1 List do Koryntian 3:23 1Kor 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wy Christusowi, Christus lepak Boży.
2.WUJEK.1923(3:22) A wy Chrystusowi, a Chrystus Boży.
3.RAKOW.NTA wy Chrystusowi; a Christus Boży.
4.GDAŃSKA.1881Aleście wy Chrystusowi, a Chrystus Boży.
5.GDAŃSKA.2017Wy zaś jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga.
6.JACZEWSKItak jak wy jesteście własnością Chrystusową, który jako człowiek jest własnością Bożą.
7.SYMONwy zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży.
8.MARIAWICIa wy Chrystusowi, a Chrystus Boży.
9.DĄBR.WUL.1973wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
10.DĄBR.GR.1961wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5wy zaś Chrystusa, a Chrystus - Boga.
12.BRYTYJKAWyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży.
13.POZNAŃSKAWy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus do Boga.
14.WARSZ.PRASKAwy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś wy Chrystusa, a Chrystus Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zaś do Chrystusa, a Chrystus - do Boga.
17.TOR.PRZ.A wy jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga.