« 2Sam 13:39 2 Księga Samuela 14:1 2Sam 14:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że serce królewskie obróciło się ku Absalomowi,
2.GDAŃSKA.1881A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że się serce królewskie obróciło ku Absalomowi,
3.GDAŃSKA.2017A Joab, syn Serui, spostrzegł, że serce króla skłaniało się ku Absalomowi.
4.CYLKOWGdy tedy zmiarkował Joab, syn Ceruji, że serca króla lgnie do Absaloma,
5.KRUSZYŃSKIJoab, syn Ceruji, zauważył, że serce króla ma się ku Absalomowi.
6.TYSIĄCL.WYD5Joab, syn Serui, zauważył, że serce króla zwróciło się do Absaloma,
7.BRYTYJKANie uszło uwagi Joaba, syna Serui, że król jest swoim sercem przy Absalomie;
8.POZNAŃSKAJoab, syn Cerui, spostrzegł, że serce króla [poczęło się skłaniać] ku Abszalomowi.
9.WARSZ.PRASKAKiedy Joab, syn Serui, zauważył, że serce króla znów zwróciło się do Absaloma,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy Joab, syn Ceruji, się zorientował, że serce króla lgnie do Absaloma,
11.EIB.BIBLIA.2016Jednak Joab, syn Serui, wiedział, że król wciąż myśli o Absalomie.