« 2Sam 14:11 2 Księga Samuela 14:12 2Sam 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekła tedy niewiasta: Niechaj mówi służebnica twoja do króla, pana mego, słowo. I rzekł: Mów.
2.GDAŃSKA.1881Zatem rzekła niewiasta: Niech przemówi proszę służebnica twoja do króla, pana mego, słowo. A on rzekł: Mów.
3.GDAŃSKA.2017Kobieta powiedziała: Pozwól, proszę, że twoja służąca przemówi jeszcze jedno słowo do mego pana, króla. Odpowiedział: Mów.
4.CYLKOWRzekła tedy kobieta: Gdyby też mogła służebnica twoja do pana mego i króla słowo przemówić! I odpowiedział: Mów!
5.KRUSZYŃSKIOwa kobieta rzekła: "Pozwól - błagam - niechaj służebnica twoja przemówi jeszcze do pana mego, króla, słowo!" Odrzekł: "Mów!"
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekła kobieta: Czy mogłaby twoja służebnica rzec jedno słowo do pana mojego, króla? Odpowiedział: Mów!
7.BRYTYJKAKobieta rzekła: Niech będzie wolno twojej służebnicy przemówić jeszcze jedno słówko do mego pana, króla. A on odpowiedział: Mów!
8.POZNAŃSKAA kobieta mówiła dalej: - Czy wolno twej służebnicy powiedzieć jeszcze jedno słowo memu panu i królowi? Odpowiedział: - Mów!
9.WARSZ.PRASKAKobieta jednak mówiła dalej: Panie mój i królu, twoja służebnica chciałaby ci jeszcze coś powiedzieć. A on na to: Mów, proszę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy kobieta powiedziała: Gdyby twoja służebnica mogła przemówić słowo do mojego pana i króla! Więc odpowiedział: Mów!
11.EIB.BIBLIA.2016Wówczas kobieta powiedziała: Pozwól, proszę, że twoja służąca wypowie jeszcze słowo do mojego pana, króla. Przemów! - zgodził się.